Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Digital bilddagbok stärker kommunikations-förmågan

En digital bildbaserad dagbok ersätter handskrivna kontaktböcker och förenklar kommunikation mellan hem och skola för barn med behov av särskilt stöd. Västbergaskolan i Stockholm använder dessutom dagboken som pedagogiskt verktyg för läs-, skriv-, tal- och minnesträning.  Dagboken kan sedan följa individen upp i vuxen ålder. Vid Danvikstulls dagliga verksamhet har det webbaserade verktyget införts för att underlätta dialogen mellan anhöriga, brukare och personal.

Nyttoeffekter

  • För brukaren: Stärkt kommunikationsförmåga och ökad delaktighet
  • För personalen: Tidsbesparing och stöd i pedagogiska arbetet
  • För anhöriga: Ökad trygghet och bättre inblick i vardagliga händelser

 

Verksamheter

  • Frösunda Danvikstulls dagliga verksamhet för personer med måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism.
  •  Västbergaskolan, grundsärskola för barn från 6 till 16 års ålder med måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

Användare

Vuxna i daglig verksamhet och barn i särskola, samt anhöriga och personal vid såväl skola och daglig verksamhet som korttidsboenden och gruppbostäder.

”Händelser kan dokumenteras och rapporteras till föräldrar och anhöriga i realtid, vilket ökar tryggheten för dem. Men framför allt är dagboken stimulerande och utvecklande för våra huvudpersoner på den dagliga verksamheten.”

Liisa Keshmiri, aktivitetshandledare vid Frösunda Danvikstull

Behov & Utmaningar

+

Lösning & Funktion

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Ekonomi

Skola och daglig verksamhet prenumererar på Picture My Life för 1 500 kronor per dagbok och år. De kan sedan bjuda in föräldrar, anhöriga och andra stödpersoner, upp till 20 användare för varje dagbok.
Om inte verksamheten prenumererar kan familjen själv betala 95 kronor i månaden för en dagbok, och bjuda in pedagoger och annan personal.

Uppföljning 

Den digitala dagboken testas nu även av personer med demens som kan få ett stöd för minnet med hjälp av bilder.

– Från äldreboenden och demensföreningar har vi fått önskemål om en dagboksversion för personer med Alzheimer och andra kognitiva funktionsnedsättningar. 

En enkätundersökning till användarna är gjord och 200 besvarade enkäten, 65% läser Dagboken dagligen,92% tycker det är enkelt att göra inlägg i och 92% laddar upp egna bilder.

Lärdomar & Tips

Är du osäker på om tjänsten fungerar för viss person eller verksamhet kan den testas gratis en månad med fri tillgång till alla dagboksfunktioner.
Många gruppbostäder för vuxna har bara datorer för personalen, men saknar pedagogiska IT-verktyg för de boende. Det innebär att ansvaret läggs på individen, vilket gör äldre med intellektuell funktionsnedsättning till en extra eftersatt grupp då man inte kan förvänta sig att de har föräldrar som förser dem med nödvändig utrustning som surfplatta eller smartphone.
Tänk på att utnyttja dagboken fullt ut, inte bara som dokumentations- och kommunikationsstöd vid anhörigkontakt, utan också som pedagogiskt verktyg och för kontinuerlig uppföljning av brukarens utveckling.

Mer information

Länkar från leverantören: https://picturemylife.se

Verksamhetskontakt:

Liisa Keshmiri, aktivitetshandledare vid Frösunda Danvikstulls dagliga verksamhet:  liisa.keshmiri@frosunda.se

Annika Stock, specialpedagog vid Västbergaskolan: annika.stock@vastbergaskolan.se

Leverantör av tjänsten: 

Picture My Life Communication AB

Yvonne Malmström Grimme, VD, yvonne@picturemylife.se 

Uppdaterad November 2019