Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Cykla i minnenas värld

 

Nyttoeffekter:

Nyttor för omsorgstagarna/patienterna:

Äldre kan återuppleva gamla minnen och får chansen att berätta om viktiga stunder och platser i deras liv. Omsorgstagare får bättre kontakt med personal genom att nya samtalsämnen skapas.

Verksamheten:                                                                         

Demensdrabbade människor blir lugnare, vilket skapar bättre stämning på hela avdelningen.

Samhället: 

Hjälper anhöriga bevara en meningsfull relation med äldre släktingar.

Enhet/avdelning/verksamhet-Kommun/äldreomsorg

Målgrupp: Demensdrabbade, brukare på äldreboende, personal inom äldreomsorgen

Tjänstens namn: Dome BikeAround 

 ”Vi hoppas få till fler samtal mellan den äldre och personal där man får till en levnadsberättelse som kan höja livskvaliteten.” – Johanna Lillerskog, socialt ansvarig samordnare, Tibro Kommun.

Lösning: Genom att resa runt i en virtuell värld kan demensdrabbade och äldre återuppleva gamla minnen och återbesöka platser som har spelat en viktig roll i deras liv. Tibro kommun har köpt in specialbyggda träningscyklar som kopplas till en skärm med Google Street View och låter patienter på äldreboenden ”besöka” vilken plats som helst i världen. På så sätt stimuleras både hjärnan och kroppen samtidigt som användaren får en social upplevelse genom att berätta om sin barndom eller andra minnen för personal eller anhöriga.

Behov och Utmaningar

+

Lösning och Funktion

+

Ekonomi Tibro kommun har investerat i fem cyklar och har kunnat göra så med statliga stimulansmedel. Förhoppningen är att cyklarna ska leda till bättre livskvalitet för den enskilde, snarare än ekonomiska vinster.

-Det blir mer mjuka fördelar och en kvalitetsvinst, säger Johanna Lillerskog.

Processen  Cyklarna köptes in under hösten 2015, och personal utbildades i november innan användandet drog igång på kommunens äldreboenden och Äldrecentrum.

Organisationen och politiken Initiativet till att köpa in jDome BikeAround kom från kommunanställda, men projektet har även fått politisk backning.

-Vi har informerat nämnden och fått med dom på tåget. Dom har varit positiva och tycker att det är rolig satsning, säger Johanna Lillerskog.

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Kommunikation

+

Resultat – vad hände sedan?

+

BikeAround har även blivit etablerad i USA: http://hlntoledo.com/our-community/409-2018/february/2015-senior-star-is...

En vidareutveckling av produkten har gjorts, BikeAround Screen.Den bygger på samma idé, men är kopplad till verksamhetens egen TV och är därför mer platseffektiv.  https://youtu.be/trST-3Mx8D8

De gjorde även ett antal blogposter och artiklar: https://www.google.com/about/stories/bike-around/ och https://www.blog.google/products/maps/ride-remember-world-alzheimers-day/

Lärdomar och Tips Personalen på äldreboende måste visa stort engagemang för tjänsten och jobba tillsammans för sprida användandet av cyklarna.
Cyklarna ska inte ändra arbetssättet utan fungera som ett komplement och ett nytt verktyg i vården.
Lösningen är inte bara till för demensdrabbade. många äldre kan utnyttja hjälpmedlet inom omsorgen för att stärka relationen till personal, andra boende samt barn och barnbarn.

Mer information Vital köptes upp av Camanio 2018 och nu är en tjänst som är tillgänglig i Camanio-familjen.

Hemsida om tjänsten: http://www.camanio.com/sv/products/bikearound/

Leverantör www.camanio.com

Uppdaterad oktober 2019