Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close

Från behov till implementation – så inför Skellefteå kommun välfärdsteknik

Skellefteå kommun digitaliserar delar av vården på särskilt äldreboende. Genom att testa nya lösningar som tillsynskameror, digitala planeringsverktyg och elektronisk medicinhantering vill man öka tryggheten för vårdtagarna samtidigt som man effektiviserar verksamheten.

Det är en process som har krävt omfattande samarbete både när det gäller att hitta de lösningar som fungerar bäst och att få personalen att omfamna nya arbetssätt.

Nyttoeffekter

Nyttor för omsorgstagarna/patienterna:

  • Ökad självständighet
  • Mer individanpassad vård
  • Bättre livskvalitet

Nyttor för verksamheten:

  • Smartare arbetsrutiner
  • Effektivare vård
  • Ökat samarbete

Nyttor för samhället:

  • Bättre äldrevård
  • Minskade kostnader
  • Ökad trygghet för anhöriga

Verksamhet - Dammen äldreboende, Skellefteå kommun

Kategori - Äldreomsorg

Användare - Särskilt äldreboende

Citat : 

”Det handlar om att få arbetssätt, ledarskap och teknik att gå hand i hand. Det är den fina triangeln som är nödvändig för att få en acceptans av förändringar.” Ejja Häman Aktell, äldreomsorgschef, Skellefteå kommun.

Lösning & Funktion

+

Ekonomi

+

Processen

+

Organisationen & politiken

+

Fördjupning i nyttoeffekter

+

Uppföljning

Skellefteå har nu påbörjat arbetet med att sprida och dela med sig av erfarenheterna av projektet till 19 andra äldreboenden i kommunen.

– Vi tar fram PowerPoint material och ska ge oss ut på turné för att berätta om Dammen för de andra äldreboendena. Syftet är att inspirera men även att påbörja förberedelserna för vad som eventuellt kan införas på övriga boenden, säger Anna-Maria Andersson.

Man har även påbörjat upphandlingsmaterialet för trygghetsskapande teknik som sensorstyrd kamera och GPS-larm där man vill annonsera under hösten och börja införandet innan årsskiftet.

Kommunikation

För att underlätta kommunikationen med alla inblandade på Dammen har man under projektet haft en resurs tillgänglig på äldreboendet för att pedagogiskt jobba med utbildning i de nya arbetsredskapen samt jobbat med grupputveckling och stöd i ledarskapet för cheferna. På så vis fångar man lättare upp de anställda som har svårt att ta till sig de nya arbetssätten.

- Alla förstår att vi måste göra saker annorlunda, men det är samtidigt en kulturförändring. I förändringsarbete kan det vara svårt att motivera medarbetarna om man inte har delaktighet och samsyn. Att hela tiden prata om varför vi gör saker och skapar förståelse, vilket underlättar för att få med sig personalen. Ibland kan det vara att man inte klarar de digitala verktygen. Men då säger vi bara att det är OK att du inte kan det här, då sitter vi 10 gånger till och tränar. Digital kompetens är jätteviktigt och du måste ha en förståelse för att den varierar. Alla klarar sig inte med en timmes utbildning, en del kanske behöver tre. Och det är inte alltid att de räcker upp handen och säger det. Utan det gäller att titta på det digitala arbetet de gör och sen fånga den anställda och fråga hur det går. Så att ha en dedikerad projektresurs på plats tror vi är en framgångsfaktor, säger Anna-Maria.

Man har även ordnat träffar för anhöriga för att berätta hur det går med arbetet.

- Det gäller att kommunicera på ett strukturerat sätt, och att inte glömma någon nivå av de personer som är inblandade. Bristen på information är en av de största utmaningarna att motverka, säger Anna-Maria.

Lärdomar & Tips

Att jobba med upphandlingar av funktioner kräver att man har en nära dialog med olika leverantörer redan innan man går ut med annonseringen, säger Anna-Maria.

- Vi beskriver de funktioner som passar vår verksamhet. Genom att ha tidig leverantörsdialog kan man se om man tänkt på fel sätt, samtidigt som man bygger upp en relation med eventuella framtida leverantörer. Vi har mycket att lära i kommunal verksamhet när det gäller upphandlingar av funktioner, precis som leverantörerna har mycket att lära om oss, säger hon.  

Att få till rätt infrastruktur kan också vara svårt. T.ex. har det varit en stor utmaning att få till ett välfungerande WiFi system som täcker hela äldreboendet, då det gäller att ha rätt dimensioner på alla accesspunkter.

- Ibland är det enkla det svåra. Att få till ett WiFi system borde ju inte vara så svårt, men det kan vara knepigt, menar Ejja.

Sammanfattning av Skellefteås vision ”Leva livet bäst möjligt”: https://skl.se/download/18.873b2f415b261ef5b3eacbc/1491899932008/Leva-livet-b%C3%A4st-m%C3%B6jligt-Skellefte%C3%A5.pdf

SKLs rekommendationer för ökad kvalitet på särskilt äldreboende: https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/aldreboendenk…

https://www.instagram.com/dammen_aldreboende/?hl=en

Kontakt

Anna-Maria Andersson                                                      Verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun                                    anna-maria.andersson@skelleftea.se

Ejja Häman Aktell                                                                    Äldreomsorgschef, Skellefteå kommun      ejja.hamanaktell@skelleftea.se

Leverantör av tjänsten

Sensorstyrd kamera: Great Security                                                    Digital Planering: IntraPhone                                                          Sensorblöja: Tena                                                                                                      Digital Läkemedelssignering:Appva 

Uppdaterad oktober 2019