Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Certifierad Innovationsledare

Genom att kvalitetssäkra personers förmåga att leda ett systematiskt innovationsarbete, får de en tydligare roll och kan få ett större mandat i sin organisation. Kompetensen kan styrkas genom ett certifikat utfärdat enligt RISE Certifieringsregel för Innovationsledare.

Syfte

RISE har i samarbete med yrkesföreningen Innovationsledarna tagit fram certifieringsregeln med utgångspunkt i jobbrollen som innovationsledare. Syftet med rollen är att ansvara för och aktivt bidra till att leda och organisera innovationsinsatser och främja förutsättningar och förmågor till stöd för innovation i alla typer av organisationer - privata eller offentliga, stora eller små, inom alla sektorer, områden och funktioner.

Genom att vara certifierad visar du för din omvärld att du uppfyller kraven. Certifieringen:

  • är giltig i fem år under förutsättning att en årlig rapportering lämnas in till RISE
  • innebär att det finns en möjlighet för din omvärld att lämna in klagomål, vilket kan föranleda till indrag eller varning

Metod

Att kraven för certifiering av Innovationsledare uppfylls säkerställs genom att en certifieringsingenjör handlägger din ansökan mot certifieringsregeln. Ett beslut tas därefter av ytterligare en certifieringsingenjör som inte har varit involverad i processen.

Läs mer i certifieringsregeln här.

Leveranser

När handläggare och beslutsfattare bedömer att du uppfyller kraven för certifiering som Innovationsledare kan ett certifikat ställas ut.

Mer information

Beställning

Ansök om certifiering här:

Ansökan

Fakta

Tjänst

Certifierad innovationsledare

Certifiering

Personcertifiering

Område

Certifiering

Leveransnivå

Oackrediterad

Pris

Nycertifiering inklusive tentamen:

14 120:- exklusive moms

Årsrapporteringsavgift:

1840:- exklusive moms

Behörighetskort:

520:- exklusive moms

Ovanstående avser 2021 års priser

Förberedelser

Skicka in nedanstående vid ansökan om nycertifiering som motsvarar kraven i certifieringsregeln:

  • Tjänstgöringsintyg som styrker minst tre års väl vitsordad erfarenhet av innovationsledning
  • Dokumenterad kunskap om innovationsledning; inlämningsuppgift (case), skriftlig och muntlig tentamen
  • Signerad blankett lämplighetsintyg

Kontakt

Frågor Personcertifiering

Telefontid: veckodagar 8.30-11.30

+46 10 516 63 00

Skicka meddelande

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.