Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Från linjärt till cirkulärt med hjälp av RISE

Människan är på väg att konsumera upp jordens resurser. I Sverige lever vi som om vi hade mer än fyra jordklot. En cirkulär ekonomi där prylar får en längre livslängd och utnyttjas bättre är en del av lösningen. RISE hjälper företag med den nödvändiga omställningen till cirkulär ekonomi och kan mäta cirkularitet och värde.

Josefina Sallén, fokusområdesledare inom cirkulär ekonomi, förklarar vad cirkulär ekonomi innebär.

Om alla människor levde som vi svenskar gjorde 2016 skulle det krävas naturresurser motsvarande 4,2 jordklot för att klara av all tillverkning och konsumtion. Dessutom visar prognoser att det 2030 kommer att finnas ytterligare tre miljarder människor som uppnått den välfärdsnivå vi har i Sverige.

– En av våra drivkrafter är att vi bara har en planet. Vi måste bli fem gånger resurseffektivare än i dag för att klara den ökade välfärden. Då håller det inte att gräva upp resurser ur jorden, tillverka något som används en kort tid och sedan slängs. Och det räcker heller inte att återvinna det vi slänger, säger Josefina Sallén som arbetar med cirkulär omställning på RISE.

En viktig del i omställningen är att produkter behåller sitt värde längre. Ett exempel är mobiltelefoner som genom bearbetning, teknik, design och mjukvaror som ger den massor av funktioner är värd mycket mer än materialet den är tillverkad av.

– Vi skulle kunna använda telefonerna mycket längre. Men det kräver förstås att de håller fysiskt, att de går att uppgradera och att designen uppfyller tidens krav, säger Josefina Sallén.

Unik kompetens

RISE har forskat om cirkulära affärsmodeller i snart tio år och inom delar av området mycket längre än så. Matsvinn, spårbarhet av material, systemanalyser, logistik och design är några exempel där RISE har stor kunskap.

– Vi har byggt upp en unik kompetens och kan hjälpa företag i alla delar av den cirkulära omställningen. Det handlar om allt från att skapa en ny affärsmodell till produktdesign, materialval, organisation och inte minst att hitta nya affärskluster och konstellationer för samarbete, säger Josefina Sallén.

Hon nämnder Houdini, Ikea, Electrolux, Kinnarps, H&M och Modexa som exempel på bolag som tagit till sig det cirkulära tänket.

– Många företag har en lång väg kvar, medan andra inte alls förstår vitsen. Men jag tror att vi snart ser en ketchupeffekt, det pågår ett paradigmskifte som man måste ta till sig om man vill ha en lönsam affär framöver, säger Josefina Sallén.

Och om inte företagen självmant vill hoppa på tåget kommer många att bli tvingade av sina kunder.

– Ja, konsumenterna håller på att förändra sitt beteende. Det har blivit coolare att bevara och ta hand om saker än att ständigt köpa nytt. Och det är ett globalt mönster, säger Josefina Sallén. 

Verktyg för att underlätta omställningen

RISE har utvecklat flera verktyg för att underlätta omställningen. Ett är cirkularitetsmåttet som tagits fram i samarbete med ett 30-tal företag inom många olika branscher. Måttet mäter hur stor andel av en produkts ekonomiska värde som är återcirkulerat.

– Det är nulägesbild som visar vilka områden ett företag kan angripa för att bli bättre, var potentialen finns, säger Josefina Sallén.

För att komma vidare finns också verktyg som fokuserar på själva omställningen från linjärt till cirkulärt. Verktyg som identifierar drivkrafter och barriärer för aktörer i värdecirkeln.

– Många företag har stora forsknings- och utvecklingsavdelningar för produkter, men kanske inte är organiserade för att utveckla nya affärsmodeller. Där kan vi hjälpa till, säger Josefina Sallén.

Men att produkter får ett längre liv behöver inte nödvändigtvis innebära att företag kommer att tjäna mindre pengar.

– Nej, de kan sälja tjänster i stället. Den som ger kunderna möjlighet att uppgradera, ger dem de tjänster de vill ha och fixar prylar som går sönder kan utveckla sitt erbjudande snabbare än den som hela tiden vill sälja nya prylar, säger Josefina Sallén.

Den insikten är en central del av den cirkulära ekonomin.

Profile image

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60
josefina.sallen@ri.se

Läs mer om Josefina