Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hög kvalitet skapar nya affärsmöjligheter i cirkulär ekonomi

Svenska industriprodukters höga kvalitet innebär nya affärsmöjligheter i en alltmer cirkulär ekonomi. Ett sätt att öka lönsamheten kan till exempel vara att hyra ut produkten och erbjuda den som tjänst i stället för att sälja den.

I en linjär ekonomi tjänar man pengar på sin produkt en gång – när man säljer den. I en cirkulär ekonomi finns olika möjligheter att få intäkter under produktens hela livslängd. Det kan till exempel ske genom att man hyr ut den eller köper tillbaka den och renoverar upp den för att sedan sälja vidare till en ny kund.

– Här finns en stor och outnyttjad potential för många svenska industriföretag, eftersom kvaliteten generellt sett är mycket hög när det gäller svenska industriprodukter. Idag är det många som ger bort affärsmöjligheter där det finns en andrahandsmarknad som man inte är delaktig i själv, säger Josefina Sallén, fokusområdesledare och coach inom cirkulär omställning på RISE.

Tillverka en gång – sälj fem gånger

Under hösten har hon och hennes kollegor intervjuat 26 utvalda små och medelstora företag för att undersöka hur deras potential för cirkulär omställning ser ut. Företagen har sysslat med allt från arbetskläder och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning till fastighetsutveckling, lyftutrustning och marinapplikationer. Den gemensamma nämnaren har varit att samtliga ägt sin egen affärsmodell, erbjudit produkter av hög kvalitet och designar sina produkter eller erbjudanden själva.

– Det vi framför allt har tittat på är om de har produkter som skulle kunna säljas som tjänster i stället och så har det varit i så gott som samtliga fall. Produkter och material som kan återbrukas under lång tid innan de återvinns i stället för att återvinnas direkt är oftast bättre för klimatet och vi har sett många exempel där som tyder på att det ger konkurrensfördelar och bibehållen eller högre lönsamhet. Det är ofta bättre att sälja en produkt fem gånger och bara tillverka den en gång än att behöva tillverka den fem gånger och sälja den fem gånger, påpekar Josefina Sallén.

Idag är det många som ger bort affärsmöjligheter

Prata igenom kundens behov

Att få tillgång till en produkts nytta utan att köpa blir dessutom många gånger ett bättre alternativ också för kunderna. Det gäller inte minst teknikintensiva produkter med snabb utvecklingstakt.

– På så sätt slipper kunderna binda sig vid en viss version och kan få tillgång till den senaste tekniken allteftersom den utvecklas. Ett bra sätt att börja kan vara att prata med sin kund om vilka behov eller problem produkten löser idag, om dessa skulle kunna lösas på något bättre sätt och hur utmaningarna ser ut framåt. Då kan man öppna upp för att leverera en tjänst snarare än en produkt och knyter dessutom kunden närmare sig, säger Josefina Sallén.

Något som kan vara bra att tänka på är att affärekosystemet, det vill säga systemet med kunder och leverantörer, nästan alltid skiljer sig åt mellan en cirkulär och en linjär ekonomi.

– Om man köper tillbaka sina produkter blir ju kunderna också leverantörer. Omställningen kan också innebära nya behov av till exempel material, teknik, logistik och finansiering. Där kan vi på RISE hjälpa till att identifiera de partners som behövs och även bistå med omvärldsbevakning, forskning och utveckling, säger Josefina Sallén.

Helhet inom cirkulär ekonomi

RISE har också utbildningar, metoder och verktyg för alla delar inom en cirkulär omställning som är baserade på mångårig forskning och utvecklad tillsammans med svenska industriföretag.

– Vi delar gärna med oss av detta! Genom att vi har alla de här kompetenserna kan vi hjälpa till med alla delar på väg mot en cirkulär ekonomi – och med helheten, säger Josefina Sallén.

Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Pernilla Dahlman

Kontaktperson

Pernilla Dahlman

Affärsledare Circular Business Lab

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.