Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vidde bygger framtidens hållbara elsnöskoter

Vidde Snow Mobility är ett svenskt entreprenörsföretag med visionen att accelerera övergången till hållbar mobilitet i vinter och fjällterräng. Tanken är att bygga en helt ny typ av framtidsadaptiv snöskoter som drivs av el och som har en lång livslängd. Sedan 2022 är Vidde en del av Omställningslyftet.

- Sverige är kanske bäst i världen på hållbar mobilitet och det är en av anledningarna till att vi såg potentialen i den här branschen. Snöskoterbranschen är en riktig underutvecklad industri inom hållbarhetsområdet. Med hjälp av Omställningslyftet ska vi bygga framtidens snöskoter, berättar Christian Lystrup, vd och medgrundare, Vidde.

Varje år säljs det totalt 135 000 snöskotrar världen över varav alla är fossildrivna. Enligt Vidde står snöskotrar för en betydande del av koldioxidutsläppen i Norrland.

- 7 procent av de totala koldioxidutsläppen från trafik och logistik i Norrland kan härledas till snöskotrar. Det är ett fordon med väldigt låg reglering vad gäller utsläpp och det finns mycket att göra. I dag finns det inte ens katalysatorer i snöskotrar, något som hade gjort mycket för utsläppen, säger Christian Lystrup.

Under 2022 startar ett kanadensiskt företag att leverera elsnöskotrar, men det hör till undantagen på marknaden. 

- Att endast sätta in en elmotor i en snöskoter är inte så svårt, men vi på Vidde vill ta ett större grepp och bygga ett företag med en cirkulär affärsmodell för framtiden vilket innebär något helt annat, säger Christian Lystrup.

Omställningslyftet är värdefullt för oss och rådgivningen inom cirkulära affärsmodeller är precis vad vi behöver i det här läget.

Christian Lystrup

Made in Sweden

Vidde startades under 2021 och har redan inlett samarbeten med ett antal svenska företag. Något som är en medveten strategi. Ett företag gör den elektriska drivlinan, ett annat företag utvecklar mjukvarudelarna, ett tredje, fjärde och femte företag konstruerar olika delar till snöskotern och så vidare.

- Det här ska bli en svensk maskin och vi har genomgående valt svenska leverantörer och samarbetspartners. Bland annat har RISE en stor del i vår utveckling, inte minst inom forskning och utveckling av material, säger Christian Lystrup och fortsätter:

- Vår tekniska projektledare jobbar till exempel hos RISE och Omställningslyftet är värdefullt för oss och rådgivningen inom cirkulära affärsmodeller är precis vad vi behöver i det här läget.

Han ser det modula affärsupplägget som ett naturligt sätt för den nya tidens företag.

- Istället för att bygga ett stort Vidde så skapar vi ett nätverk av de bästa experterna som hjälper oss framåt. Vi vill inte sitta fast i en teknik eller beteenden som kanske ändras ganska snabbt och då gäller det att vara flexibel även i vilka leverantörer och experter du jobbar med, säger han.

Design för en hållbar framtid

Viddes elsnöskoter ska byggas enligt en framtidsadaptiv modell vilket innebär att den är designad för att anpassas till olika framtida händelser och förändringar som kan uppstår över produktens användningstid. Här kommer Omställningslyftet in och ska titta på olika delar i affärsmodellen.

- Nyckeln för att både designa och tjäna pengar på framtidsadaptiva produkter är en produktarkitektur som från början är anpassad för att komponenter enkelt skall kunna bytas ut efter hand som nya behov uppstår, säger Josefina Sallén, fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning på RISE.

Hon kommer att leda arbetet med Vidde inom Omställningslyftet.

- Många företag förstår fortfarande inte hur hållbarhet hänger ihop med affären, och det gäller kanske främst mindre företag. Vidde har fördelen att kunna göra allt rätt från början och det kommer bli väldigt spännande att få hjälpa dem framåt i utvecklingen, berättar hon.

Ska du göra en produkt cirkulär så handlar mycket om att ge den så lång livslängd som möjligt.

Josefina Sallén

Via Omställningslyftet kommer Vidde få vårt stöd inom tre delar: Framtidsadaptiv design, Kalkyl och Affärsmodeller.

För de företag som hittar sin formel för cirkulära affärsmodeller med framtidsadaptiva produkter väntar nya typer av intäkter, lägre kostnader, nya kundsegment, en potential för stora klimat- och miljönyttor, och immateriella värden som kan bygga ett mer ansvarsfullt och innovativt varumärke.

Men hur kan det vara långsiktigt lönsamt med ett fordonsföretag som inte lanserar årsmodeller?

Josefina Sallén förklarar:

- Ska du göra en produkt cirkulär så handlar mycket om att ge den så lång livslängd som möjligt. För att tjäna pengar så måste produkten samtidigt ha en hög nyttjandegrad. Och det är här affärsmodellen kommer in i bilden säger hon och fortsätter:

- Därför jobbar vi alltid med design och affärsmodell tätt ihop. De beslut du tar som företag inom design påverkar ju investeringen i allra högsta grad. 

Josefina Sallén förklarar hur de kommer jobba med Vidde framåt:

- Vi kommer att utveckla olika affärsmodeller och presentera vilka delar som påverkar kalkylen, sedan är det upp till företaget att göra valen. I det arbetet har vi med oss data från materialval, livscykelanalys, teknik och produktionstekniska detaljer med mera, säger hon.

Bredare marknad

En viktig del i affärsmodellen är målgruppsanalysen. Vem är kunden och vilka olika målgrupper kan tänkas vara aktuella. De som kör snöskoter idag är en tänkbar målgrupp, men det finns förstås andra aspekter i en helt ny typ av snöskoter.

- Vi ser ju att många nya målgrupper kan vara aktuella för den typen av mobilitet som vi kommer erbjuda. Elsnöskotern kommer ha en mycket kraftfull motor, vara i princip ljudlös och gå att uppgradera på många olika sätt. Dessutom ser vi en framtida marknad för re:vidde där återcirkulerade snöskotrar blir en del av vårt erbjudande, säger Christian Lystrup.

Stefan Pettersson är professor och enhetschef inom Mobilitet hos RISE. Han sitter även med i Viddes styrgrupp.

- Det är relativt enkelt att byta ut drivlinan i en fossildriven snöskoter till en motsvarande elektrisk, vilket vi sett för olika fordonsslag generellt och specifikt även för snöskotrar. Vidde avser att ta steget längre och nyutveckla en laddbar, elektrisk snöskoter där fokus redan från början är på eldriften. Detta är en innovation i sig, men det kommer också innebära utveckling av dellösningar och ny funktionalitet som i sig själva är innovationer, förklarar han och fortsätter:

- Genom att ta detta helhetsgrepp så uppstår möjligheten att göra en kostnadseffektiv och attraktiv lösning som starkt kommer bidra till minskade utsläpp inom snöskotersegmentet, säger Stefan Pettersson.

Norrländskt nytänkande

Viddes bas ligger i Jörn, knappt sex mil från Skellefteå och planen är att etablera fabrik, testbana och kundcenter. En förserie av snöskotern är tänkt att stå klar 2023-2024 för testning av privata och industriella kunder. 

Utvecklingen sker snabbt och agilt inom företaget. Just nu pågår många parallella projekt och arbeten även utanför Omställningslyftet, till exempel projekt inom livscykelanalyser, materialutveckling, teknik och inte minst batteriutveckling.

- Batteriet är förstås en viktig del i maskinen och där har vi tankar kring vilket bolag som skulle kunna hjälpa oss med det, säger Christian Lystrup och ler.

Det är ingen hemlighet att företaget sneglar mot svenska batteriutvecklaren Northvolt som tänkbar samarbetspartner. Vidde är mån om den svenska tillhörigheten och ett samarbete med den stora batteriutvecklaren skulle förstås gagna dem båda.

- Det hade varit toppen om det hade funkat med ett samarbete då vi är i princip grannar. Och tänk vilken energi för utvecklingen av Vidde och framtidens hållbara snöskoterindustri i Sverige det skulle innebära, avslutar Christian Lystrup.

Josefina Sallén

Kontaktperson

Josefina Sallén

Fokusområdesledare Cirkulär omställning och coach inom Cirkulär omställning

+46 72 208 93 60

Läs mer om Josefina

Kontakta Josefina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.