Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovationsledning - en möjlighet för företag att ligga steget före

I takt med snabba förändringar och i osäkra tider behöver företag, organisationer och samhällen tänka och planera för framtiden. Vi behöver alla vara beredda - att bemöta dagens krav, förnya oss och tillsammans fånga möjligheterna. Det är här innovationsledning kommer in i bilden i Omställningslyftet.

Thomas Nyström, forskare och Daniel Richardsson, Innovations- och processledare, båda från RISE är experter på cirkulär ekonomi och innovationsledning med stor erfarenhet av att guida små och stora företag framåt mot nya mål och hållbara affärer.

- Vi börjar oftast med att titta på nuläget i företaget. Vilka förutsättningar finns för utveckling och vad är utmaningarna. Utifrån det tittar vi sedan på andra delar i verksamheten såsom styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Men det finns även andra effektiva/innovativa arbetssätt för att utveckla företagets affärsstrategi. Det handlar om att tidigt identifiera företagets styrkor. Att måla upp önskvärda lägen, ambitionerna samt de resultat som kommer att visa att vi är på rätt väg. Detta skapar bredare lösningsrymd, bland de förändringsfaktorer i omvärlden som berör företaget. Vilket ger företag ett bättre strategiskt beslutsfattande, större handlingskraft och ökad motivation hos anställda. Det är också spännande att inspireras av duktiga företag inom innovation, där finns det mycket att lära sig för mindre företag: Här kan frågan vara: finns det andra som har gjort detta före oss? säger Daniel Richardsson.

Teknik och produktutveckling är ju väldigt viktig i ett företag, men det är minst lika avgörande med organisatorisk innovationsförmåga.

Thomas Nyström

Små resurser en utmaning för mindre företag

Daniel Richardsson förklarar problematiken med innovation hos många företag i dag:

- När det kommer till kundernas outtalade, framtida behov så finns det oftast inte upparbetade processer, budget eller personal för att hjälpa till med det arbetet hos företagen. Därför är det viktigt med innovationsledning som kan sätta fokus på dessa frågor för små och medelstora företag, säger han. Om du går till ett framgångsrikt stort företag så finns det här på plats redan.  

De flesta tänker också automatiskt på teknik när det handlar om innovation. 

- Teknik och produktutveckling är ju väldigt viktig i ett företag, men det är minst lika avgörande med organisatorisk innovationsförmåga. Det vill säga hur företaget är strukturerat för att förnya sig och skapa och innovation, säger Thomas Nyström.

Det organisatoriska innovationsarbetet är viktigt inom många branscher där förändringen sker snabbt. Ett exempel är textilföretaget Borgstena som tillverkar textilier för fordonsbranschen. Här går utvecklingen mot att bilanvändandet mest sannolikt kommer förändras framöver där allt färre kommer äga bilar, utan istället använda transporttjänster. Fordonen kommer då rulla längre sträckor och användas oftare, vilket ökar slitaget på bilen och dess inredningar vilket också påverkar Borgstenas arbete och företagets organisation. 

- Vår ledningsgrupp såg det som en fantastisk möjlighet att få expertråd inom innovationsledning genom Omställningslyftet. Vi är certifierade sedan tidigare, men det är utifrån en portugisisk norm och det finns inga direkta rutiner hur vi ska arbeta med den till vardags. Nu när den nya internationella ISO-standarden för innovationsledning är på väg att lanseras så var det här ett perfekt tillfälle att bli introducerade till den, säger Tiina Majuri, forsknings- och innovationsingenjör på Dual Borgstena Sweden.

Systematisk innovationsledning underlättar verksamheters hållbara värdeskapande och omställning. Företag och organisationer som satsar metodiskt på innovationsledning och som stärker sina innovationsledare har visat sig klara sig bättre än andra.

- Anställdas engagemang ökar, organisationens anpassningsförmåga stärks - risker hanteras smartare och ledare, medarbetare och team agerar snabbare på nya möjligheter, säger Daniel Richardsson.

Sedan 2000-talet har innovationsledning, på ett framtidsorienterat sätt, vuxit fram som en yrkesdisciplin för att leda verksamhets- och affärsutveckling under osäkerhet.

Daniel Richardsson

Ny standard för innovationsledning

2019 publicerades världens första vägledningsstandard för innovationsledning, ISO 56002. Denna standard växte fram under 10 år av internationellt samarbete, med svensk medverkan från SIS/TK 532 Innovationsledningskommittén.

Vägledningsstandarden kan användas som en checklista för att få igång och upprätthålla ett systematiskt innovationsarbete i ett företag, kommun eller annan organisation. Det handlar om ledarskap, strategi, kultur, processer, mätetal, användarinsikter, metoder och verktyg, roller och ansvar, kompetens, resurser och så vidare som tillsammans skapar innovationsförmåga.

- De företag som är beredda att sätta igång med innovationsledning och cirkulär affärsmodellering är välkomna att kontakta oss. Det finns egentligen ingen tid att förlora, starta nu. Det handlar om att framtidssäkra ert företag, avslutar Thomas Nyström och Daniel Richardsson.

Läs mer om Innovationsledning

Läs mer om Omställningslyftet

Intresseanmälan Omställningslyftet

Daniel Richardsson

Kontaktperson

Daniel Richardsson

Innovations-och processledare

+46 10 516 56 97

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Thomas Nyström

Kontaktperson

Thomas Nyström

Researcher

+46 73 079 58 21

Läs mer om Thomas

Kontakta Thomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.