Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Close
-

Vad är Kickstart Hållbarhet?

Kickstart Hållbarhet har inom Omställningslyftet erbjudit praktiska exempel, relevant expertis, metoder och verktyg för att identifiera drivkrafter för hållbarhetsarbete. Kickstart Hållbarhet arrangerades av RISE och IUC Sverige i samarbete med regionala IUC.

Kickstart Hållbarhet var en aktivitet inom Omställningslyftet med fokus på konkret hållbarhet och erbjöd en inspirerande, konkret process för att skapa insikt och starta framtidssäkringen av er verksamhet. 

- Det finns ett stort engagemang hos oss och vi prioriterar hållbarhetsfrågorna inom företaget. Genom Omställningslyftet och Kickstart Hållbarhet har vi fått bra stöttning och struktur i arbetet. Vi kommer också fortsätta utveckla oss då vi ser att det ger ökad affärsnytta, säger Cecilia Dufmats, Hållbarhetsansvarig på Boxholms Profil.

Startar framtidsäkringen av ditt företag

Terje Andersson och Bengt Malmberg är affärsrådgivare inom Omställningslyftet och har arbetat med ett stort antal små och medelstora företag inom Kickstart Hållbarhet. Tillsammans har de över 60 års erfarenhet av företagande och affärsutveckling inom olika områden.

Kickstart hållbarhet är en inspirerande och konkret process för att skapa insikt och starta framtidssäkringen av företagets verksamhet.

Bengt Malmberg

-  Kickstart hållbarhet är en inspirerande och konkret process för att skapa insikt och starta framtidssäkringen av företagets verksamhet. Det handlar om att identifiera viktiga drivkrafter för hållbarhetsarbetet och bli mer framgångsrikt som företag, förklarar Bengt Malmberg.

Terje Andersson förklarar upplägget i Kickstart Hållbarhet:

- Deltagarna träffas i tre omgångar. Till en början i en grupp om max 8 företag med två eller fler deltagare per företag med föreläsningar, workshops och diskussioner. Allt genomförs tillsammans med IUC, Industriellt Utvecklingscentrum, som är en partner till Omställningslyftet. Den första träffen innebär också att företagen får en hemläxa där de ska ta fram tre saker som de ska genomföra under de kommande tre till sex månaderna. De kan också välja att göra en miljövärdeflödesanalys av verksamheten. Uppgiften gör att det blir ett konkret arbete för att komma framåt, säger Terje Andersson.

Han fortsätter:

- Träff 2 är individuell och då fokuserar vi på specifika frågeställningar för just ditt företag. Det brukar komma fram många intressanta delar som behöver utvecklas eller förändras, till exempel energifrågan, värdekedjan eller avfallshanteringen med mera. Vissa funderar också på att ställa om från produkt till tjänster vilket är en intressant insikt, säger han.

Den avslutande delen i Kickstart Hållbarhet är en halvdag i grupp.

- Efter avslutad kickstart får de företag som vill även erbjudande att ingå i Omställningslyftet för ytterligare stöd och utveckling av verksamheten, förklarar Bengt Malmberg.

Bengt Gebert, projektledare för Omställningslyftet på IUC Syd och Bengt Malmberg, affärscoach för Omställningslyftet. Här vid Kickstart Hållbarhet i Skåne.

Stöttat många små och medelstora företag

Kickstart Hållbarhet var ett av Omställningslyftets olika erbjudanden till små och medelstora företag. Andra exempel: Kostnadsfri energirådgivning i samarbete med Energikontoren Sverige, Cirkulära sprintar från RISE samt Startprogram Klimat- och hållbarhetsomställning hos Produktionslyftet. Fler erbjudanden utvecklades löpande inom Omställningslyftet liksom den digitala portalen som stöttade företagen ännu mer.

- Vi har stöttat hundratals företag i Omställningslyftet. Små och medelstora företag från alla branscher har velat vara med. Det har också varit enkelt att vara med och det krävdes ingen större  administration. Vi har funnits här för att stärka Sveriges företag, så enkelt är det, avslutar Bengt Malmberg och Terje Andersson.

Läs om Boxholms Profils medverkan i Kickstart Hållbarhet

Läs mer om Kickstart Hållbarhet

Kontaktpersoner

Terje Andersson, Projektledare
+46 10 228 41 01
terje.andersson@ri.se

Bengt Malmberg, Senior projektledare
 +46 70 619 63 13
bengt.malmberg@ri.se

Jenny Bramell, Senior Projektledare
+46 70 962 91 50
jenny.bramell@iuc.se 

Fakta om Kickstart Hållbarhet

Kickstart Hållbarhet erbjuder företag praktiska exempel, relevant expertis, metoder och verktyg för att identifiera drivkrafter för hållbarhetsarbete. Kickstart Hållbarhet arrangeras av RISE och IUC Sverige i samarbete med regionala IUC.

IUC - organisatör och koordinator

RISE - processledare

logotyper