Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Processtöd: Hållbarhetsmål och strategier för kunskapsföretag inom bygg- & fastighet

Många tjänsteföretag inom bygg- och fastighet står inför komplexa utmaningar och behöver itakt med omställningen möta nya behov och förfrågningar från sina uppdragsgivare

Att planera för och bygga klimatneutralt kräver nya kunskaper och färdigheter såväl hos ledning som hos de enskilda medarbetarna. Genom den omställning som pågår behöver många organisationer se över sina mål och strategier för att ligga i linje med utvecklingen och kunna möta framtidens efterfrågan på kompetens.

Genom omställningslyftet kan ditt företag få kostnadsfritt stöd i ert arbete med att sätta hållbarhetsmål kopplat till grön omställning och arbeta fram strategier för att nå dessa. Arbetet görs av er som företag men med vägledning, coachning och feedback av experter och affärsutvecklare från RISE

Erbjudandet läggs upp i en serie möten och/eller workshops

Steg 1 - Behovskartläggning
Efter att ni gjort en intresseanmälan till omställningslyftet bokar vi in ett samtal med omställningslyftets affärsutvecklare
där vi tillsammans planerar för hur insatsen kan passas in i er verksamhet och hur era behov ser ut.

Steg 2 – Uppdragsbeskrivning och avtal
Omställningslyftet formulerar en uppdragsbeskrivning för vad insatsen ska innefatta, uppskattning av tidsåtgång samt
anger ansvarig person för uppdraget på RISE. Uppdraget godkänns sedan av er organisation genom ett s.k. Deminimis -
avtal

Steg 3 – Coachning och processtöd
När avtalet är godkänt lägger vi upp en serie möten och aktiviteter om 3 - 5 tillfällen där vi tillsammans med er går
igenom nuläge, strategi och befintliga verktyg för att arbeta med hållbarhet i er organisation, och utifrån den stöttar i
att sätta hållbarhetsmål och strategi för hur dessa kan implementeras i verksamheten.

Till intresseanmälan

Kontaktperson

Ximena Horjales

Projektledare

+46 10 516 68 52

Läs mer om Ximena

Kontakta Ximena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Camilla Berggren-Tarrodi

Kontaktperson

Camilla Berggren-Tarrodi

Projektledare

+46 10 516 50 41

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.