Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forskning vid Bygg och Infrastruktur

RISE täcker olika forskningsområden inom mekanik för strukturer, byggnadskomponenter och material, bergmekanik och teknik, strukturell dynamik, skyddande strukturer och byggnader.

Vi fokuserar på utveckling och användning av avancerade experimentella modeller och beräkningsverktyg: mycket små till mycket storskaliga testanläggningar, optiska mätningar och icke-förstörande provningstekniker, avancerade begränsade element och simulering av diskreta element.

Vårt uppdrag är att bidra till utvecklingen av nästa generations hållbara, innovativa, högpresterande byggnader och infrastrukturer genom att öka kunskapen och säkerhetsnivån i samband med deras användning. Vi studerar även lösningar för befintliga åldrande strukturer genom att undersöka deras egenskaper och återanvändning.

Kontakta oss

Vi är öppna för samarbetsprojekt med industrin, universitet och andra forskningsaktiva organisationer och individer som är villiga att utforska nya områden med forskning och utveckling inom ämnen relaterade till byggnader och infrastruktur.

Öppna forskningsdata

Vi följer principerna för Findable Accessible Interoperable Reusable data - FAIR. Vi värderar den öppna delningen av forskningsdata som ett viktigt bidrag till påverkan, transparens och reproducerbarhet av de vetenskapliga resultaten som uppnåtts under våra projekt.

Mer information

Hitta här de senaste forskningsartiklarna, konferenshandlingar, rapporter och datasätt publicerade av gruppen.

Lars Jacobsson

Kontaktperson

Lars Jacobsson

Senior forskare

Läs mer om Lars

Kontakta Lars

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Daniel Vennetti

Kontaktperson

Daniel Vennetti

Enhetschef

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Recycled concrete aggregates in climate-neutral structural applications

Reinforced concrete beams from a demolished bridge in Sweden are used to produce recycled aggregate. The recycled aggregate will be processed and added in different fractions to an established concrete mix. Experimental investigat…
Expertis

Rivningsavfall i betong

Vi hjälper dig med strategier och teknisk utveckling för återvinning av bygg- och rivningsavfall, schaktmassor och andra restflöden som ballast i betong
Expertis

Murverk

Vi har ett team av experter på RISE som undersöker materialegenskaperna och bärförmågan av murverk samt återanvändning av tegel genom experimentella och numeriska metoder.
Expertis

Jordbävningsteknik

Jordbävningar är katastrofala händelser som inte kan förutsägas. Ändå måste vi se till att byggnader, infrastrukturer och kritisk utrustning för generatorer och telefoni är tillförlitliga under jordbävningar, även i regioner där j…
Expertis

Beröringsfri deformationsmätning (DIC/DVC)

Deformationsmätning av belastade material och strukturer är en grundläggande uppgift inom experimentell mekanik. Med optisk mätning baserad på DIC och DVC öppnas nya möjligheter för ingenjörer och forskare till en ökad förståelse…
Tjänst

Bergmekanisk provning

I och med att infrastrukturprojekt växer i storlek krävs högre utnyttjandegrad av bergmaterialet för att hålla ned byggkostnader med bibehållen säkerhet. Mer precisa beräknings- och dimensioneringsmodeller, som t ex kan användas v…
Test & demo

Komponenters hållfasthet

Testbädden erbjuder en kombination av kraftfulla och flexibla mekaniska provningsresurser, avancerade mätmetoder, spetskompetens inom beräkning samt forskningsresurser.