Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forskning vid Bygg och Infrastruktur

Enheten 'Bygg och Infrastruktur' täcker olika forskningsområden inom mekanik för strukturer, byggnadskomponenter och material, bergmekanik och teknik, strukturell dynamik, skyddande strukturer och byggnader.

Vi fokuserar på utveckling och användning av avancerade experimentella modeller och beräkningsverktyg: mycket små till mycket storskaliga testanläggningar, optiska mätningar och icke-förstörande provningstekniker, avancerade begränsade element och simulering av diskreta element.

Vårt uppdrag är att bidra till utvecklingen av nästa generations hållbara, innovativa, högpresterande byggnader och infrastrukturer genom att öka kunskapen och säkerhetsnivån i samband med deras användning. Vi studerar även lösningar för befintliga åldrande strukturer genom att undersöka deras egenskaper och återanvändning.

Kontakta oss

Vi är öppna för samarbetsprojekt med industrin, universitet och andra forskningsaktiva organisationer och individer som är villiga att utforska nya områden med forskning och utveckling inom ämnen relaterade till byggnader och infrastruktur.

Öppna forskningsdata

Vi följer principerna för Findable Accessible Interoperable Reusable data - FAIR. Vi värderar den öppna delningen av forskningsdata som ett viktigt bidrag till påverkan, transparens och reproducerbarhet av de vetenskapliga resultaten som uppnåtts under våra projekt.


Mer information

Hitta här de senaste forskningsartiklarna, konferenshandlingar, rapporter och datasätt publicerade av gruppen.

Kontaktperson

Lars Jacobsson

Senior forskare

+46 10 516 56 19
lars.jacobsson@ri.se

Läs mer om Lars