Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Belivs

Forskning om Energieffektiva Livsmedelslokaler till praktisk nytta

Att kunna förvara, lagra, transportera och sälja livsmedel som har rätt temperatur hela vägen från produktion till att de når konsumenten kräver både djup och tvärvetenskaplig kompetens. Projektet syftar till att kommunicera och sprida forskningsresultat för att informationen ska göra kyl- och värmetekniken mer effektiv och hållbar.

17 procent av elektriciteten i världen används till kylning av människor och matvaror och mer än hälften av livsmedelsbutikernas energiförbrukning går till att kyla matvaror och butikerna installerar allt fler kyldiskar.Att jobba klimatsmart i livsmedelsbranschen är framför allt en fråga om kunskap kring hur man hanterar värme och kyla.

Att kunna förvara, lagra, transportera och sälja livsmedel som har rätt temperatur hela vägen från produktion till att de når konsumenten kräver både djup och tvärvetenskaplig kompetens. RISE har mångårig kompetens kring livsmedelskyla och energieffektiva livsmedelslokaler och koordinerade bland annat nätverket BeLivs som samlade aktörer kopplade till dagligvaruhandeln och professionella storkök för att gemensamt se över vad branschen kan göra för att sänka sin energiförbrukning. Belivs pågick under 2011-2018 och har gett många insikter till hur livsmedelsbutiker och professionella kök kan agera mer energisnålt. Ta del  av kunskap och resultat från Belivs arbete här: Energieffektiva livsmedelslokaler | RISE

Syfte 
Projektet Forskning om Energieffektiva Livsmedelslokaler till praktisk nytta syftar till att kommunicera och sprida forskningsresultat för att informationen ska göra kyl- och värmetekniken mer effektiv och hållbar. Projektet fyller ett gap och syftar att, genom aktiviteter, sammanställa kunskap till praktisk användning i livsmedelslokaler och på så sätt bidra till energi- och klimatomställning.

Utmaning
Projektet skall genom kunskapsspridning bidra till energi- och klimatomställningen.

Lösning
För att en energiomställning ska uppnås krävs kunskap om energieffektiva och hållbara livsmedelslokaler. Här samlar RISE dokument, checklistor och utbildningsmaterial för att nyttiggöra den kunskap som Belivs och andra projekt erhållit 

Effekt
Om information och resultat från forsknings- och innovationssamarbetet når viktiga målgrupper, såsom beställare, tillverkare, installatörer, energikonsulter och policy makers, kan en omställning ske i världen så att alla får tillgång till hållbar energi och klimatförändringarna bekämpas.

Sammanfattning

Projektnamn

Energieffektiva Livsmedelslokaler

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och projektutförare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Finansiärer

Formas

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Ola Gustafsson

Kontaktperson

Ola Gustafsson

Enhetschef

Läs mer om Ola

Kontakta Ola

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.