Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Hållbar samhällsbyggnad med människan i centrum

Framtidens städer och samhällen är hållbara och livskraftiga. Där finns smarta integrerade system för mobilitet, vatten, energi och material. I smarta städer betraktas avfall som en resurs och återanvänds eller återvinns. Resilienta städer är rustade för klimatpåverkan där gröna och blå ytor dämpar effekten av stora mängder vatten, bidrar till biologisk mångfald, bättre hälsa och grönare stadsmiljöer. Städerna främjar integration, samspel och upplevelser och erbjuder ett välfungerande, tryggt vardagsliv. 

RISE expertis inom samhällsbyggnad samlar bland annat byggteknik, energisystem, cirkulär omställning, infrastruktur, ICT och design. Genom utveckling och innovation hjälper vi städer till en hållbar omställning. Vi skapar nytta för näringsliv och samhälle genom våra nätverk, strategiska innovationsprogram, innovationsplattformar och stora utmaningsdrivna projekt, både nationellt och på EU-nivå. I våra test- och demonstrationsmiljöer testas och verifieras nya tekniker, material, processer och tjänster. Vi arbetar även med långsiktiga strategier och policyförändring.

Andreas Johansson

Marknadschef

+46 10 516 51 73

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kristina Mjörnell

Affärsutvecklare

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.