Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

ORKA - Att långsiktigt bygga kapacitet för social hållbarhet

I det här projektet kommer RISE tillsammans med en allmännyttig fastighetskoncern - Framtiden AB, en privat fastighetsägare - Stena Fastigheter Göteborg AB, Stiftelsen För Byggandets Managementfrågor samt Volvo Cars utveckla nya arbetssätt för att stödja socialt hållbar stadsutveckling.

Ett socialt hållbart samhälle måste ge alla människor förmågan att utveckla och leva ett gott och rikt liv. För att bryta negativa utvecklingsspiraler måste aktörer från näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhället etablerar samverkansstrukturer som snabbt och effektivt kan bemöta och hantera negativa utvecklingsprocesser och fånga upp goda idéer och initiativ som kan stärka socialt hållbara utvecklingsprocesser. Fastighetsbolag har en nyckelroll i detta arbete som tyvärr inte utnyttjas till fullo.

I det här projektet kommer RISE tillsammans med en allmännyttig fastighetskoncern - Framtiden AB, en privat fastighetsägare - Stena Fastigheter Göteborg AB, Stiftelsen För Byggandets Managementfrågor samt Volvo Cars i samverkan med hyresgäster, lokala näringsidkare, Göteborgs stad och civilsamhället utveckla nya arbetssätt för att stödja socialt hållbar stadsutveckling i ett särskilt utsatt område.

ORKA har fyra delar:

  1. Kartläggning av ett bostadsområdes kapacitet
  2. Genomförande av en forskningscirkel där vi tillsammans utvecklar nya lösningsinriktade arbetsmetoder
  3. Löpande processledning och test av olika arbetsmetoder i praktiken
  4. Skapandet av en lärandestruktur för att förvalta och sprida vidare erfarenheter och lärdomar från projektet

Projektets målgrupp är anställda och ledning inom fastighetsbolag de medverkande bolagen i det specifika fallet, men i förlängningen riktar vi oss till hela fastighetsbranschen.

Det övergripande syftet med projektet är att öka kapaciteten hos anställda inom de medverkande organisationerna och att arbeta proaktivt med utvecklingen av socialt hållbara platser och bostadsområden. Genom att öka den professionella förmågan hos anställda samt öka fastighetsbolags organisatoriska kapaciteten ökar förmågan att i samverkan med andra aktörer snabbare ta tag i oväntade och negativa utvecklingsprocesser, som kan uppstå på specifika platser. Projektet kommer särskilt undersöka hur ett multinationellt bolag - Volvo Cars - med en fast och tydlig lokal förankring kan arbeta för att skapa positiva utvecklingsprocesser i bostadsområden.

Sammanfattning

Projektnamn

ORKA

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

48 månader

Total budget

5 845 700

Partner

Förvaltningskoncernen Framtiden AB, Stena Fastigheter Göteborg AB, Volvo Personvagnar AB, Stiftelsen För Byggandets Managementfrågor

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Magnus Johansson

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskare

+46 10 516 56 56

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.