Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Energieffektivisering stärker både konkurrenskraft och motståndskraft

Minskad efterfrågan på el kan både stärka företagens konkurrenskraft och spara pengar till hushållen. Det finns en rad snabba åtgärder att ta till, men för att på riktigt göra skillnad krävs energieffektiviseringar på systemnivå, säger Sara Bargi, projektledare på RISE.

EU:s energieffektivitetsdirektiv, som medlemsländerna gemensamt har förhandlat fram, säger att unionen ska minska sin energianvändning med 11,7 % till 2030. EU-kommissionen har konstaterat att för att EU-länderna ska nå sitt gemensamma mål, så måste Sverige minska sin årliga energianvändning till under 296 TWh. 

Det är en betydande minskning från de 355-370 TWh som varit de senaste åren. Särskilt om man tar hänsyn till nyindustrialisering, nyetableringar och den kraftfulla elektrifiering vi ser framför oss. Men det är alls inte omöjligt – om rätt åtgärder sätts in.

– Nationalekonomer säger ofta att energieffektiviseringar är lönsamma och därför borde de ske. Men all forskning visar att åtgärder sker inte bara för att de är lönsamma. Vi vet ganska väl varför. Enkelt uttryckt, folk har annat att tänka på. Även om du sparar pengar på att byta till luftvärmepump hemma så är det roligare att byta ut köksluckorna. Samma logik stämmer för företag, förklarar Sara Bargi.

Många bolag skulle till exempel i mycket högre grad kunna återanvända restvärme från sina industriprocesser. För att värma egna eller grannens lokaler, eller på nytt i processen genom att höja temperaturen på restvärmen med en värmepump. Idag kyls mycket av restvärmen bort.

Behövs en knuff

Men investeringar går snarare till utökad produktionsverksamhet. Sannolikt är det också lättare att resa kapital till att öka intäkter än att minska kostnader – kärnverksamheten går först.

– Därför behövs det en knuff. Ett bidrag eller en skatterabatt. Vässad miljölagstiftning. Om vi ska åstadkomma mer energieffektivisering så behöver vi styrmedel, säger Sara Bargi.

Att effektivisera energianvändning och i praktiken kapa onödiga kostnader och processer stärker både motståndskraft och konkurrenskraft

Bättre styrning kan ge besparingar

Redan idag finns mängder av lönsamma effektiviseringar att göra, med relativt enkla medel och utan att minska komfort eller produktion. I industrins processer finns outnyttjade resurser. Felaktigt inställda fjärrvärmecentraler är en annan lågt hängande frukt.

– Det finns väldigt mycket att göra med styrning av värmesystem i byggnader. Till exempel skulle vi årligen kunna spara över 4 TWh på uppvärmningen av småhus med hjälp av bättre styrning och termostater.

Effektivisering i samband med renovering

Sara Bargi lyfter även potentialen av energieffektivisering i samband med renoveringarna av miljonprogramsområdena. Det finns beräkningar på att omkring 70 procent av flerbostadshusen kan spara halva sin energianvändning.

– Det betyder att för varje sådant område finns en potential på att få loss energi till ett lika stort område till, säger hon.

De första stegen till att effektivisera energianvändningen kan vara små. Det kan handla om att agera mer flexibelt. Dra ner uppvärmningen mellan kl 7 och 9, låta dagsljusinstrålningen från den ständigt arbetande solen kompensera. Eller dra ner på produktionen när elpriset är högt.

– Att effektivisera energianvändning och i praktiken kapa onödiga kostnader och processer stärker både motståndskraft och konkurrenskraft. Det gör att du blir mindre känslig för prissvängningar. Den som bygger in en sådan flexibilitet i sina processer har en konkurrensfördel, avslutar Sara Bargi.

Jämfört med 2005 års nivå

Sara Bargis tips om två olika arbetssätt för att komma igång med energieffektivisering.

  1. Angripa underifrån och titta på varje enskild komponent. Finns det läckor i dina tryckluftsslangar? Stänger du av på natten? Underhåller du dina elmotorer – många är överdimensionerade och är inte varvtalsstyrda vilket betyder att de drar mer el än nödvändigt.
  2. Angrip uppifrån och titta på systemnivå. Det kräver i regel investeringar men kan ge radikala besparingar. Om du till exempel elektrifierar en process där gasol eldas betyder mindre värmeöverskott och avgaser också att ventilationssystemet kan dimensioneras ner.
Sara Bargi

Kontaktperson

Sara Bargi

Projektledare

+46 10 516 50 04

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.