Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

En lönsam knuff i rätt riktning för bostadsrättsföreningar

14 december 2022, 07:29

Det finns en stor outnyttjad potential gällande energieffektivisering i bostadsrättsföreningar, många föreningar läcker energi och pengar. RISE har hjälpt Energieffektiviseringsföretagen och Fastighetsägarna att ta fram plattformen Klimatknuffen där föreningar enkelt kan inspirera varandra genom att visa upp goda exempel.
 

- Klimatknuffen ska ge bostadsrättsföreningar konkret kunskap för att på kort sikt, med relativt enkla åtgärder, minska sin energiförbrukning, säger Anderas Huss från RISE.

Klimatknuffen är ett digitalt verktyg som bidrar till att skapa transparens och dialog mellan bostadsrättsföreningar för att se till att fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder genomförs. Verktyget utgår från en karta där föreningarna enkelt kan registrera sina fastigheter samt genomförda energieffektiviseringsåtgärder. Verktyget ger även föreningarna möjlighet att visa upp vilka installatörer och entreprenörer de har anlitat, vilket blir till viktiga referenser i närområdet för grannarna. Verktyget handlar om att visualisera vad som är gjort i liknande fastigheter i närområdet, och har inte fokus på siffror och kWh. Det är anpassat efter privatpersoner som på ett enkelt sätt ska kunna se hur man i sin förening kan gå vidare med sitt effektiviseringsarbete och med hjälp av vem.
- Goda exempel i närområdet är ett bra sätt att inspirera. Om man sedan även följer upp med konkreta tips och råd hur man tar arbetet vidare, samt erbjuder en möjlighet att kontakta avsändaren med frågor eller funderingar så sänker vi tröskeln ytterligare och kan se till att fler bostadsrättsföreningar energieffektiviserar, säger Annika Marmbrandt,

Kommunikationschef på Energieffektiviseringsföretagen.
Energieffektivisering bidrar till minskade utsläpp och reducerar klimatpåverkan, oavsett vilken energi man använder. Det ger ett bättre inomhusklimat och en mer underhållsfri fastighet, samtidigt som det höjer värdet på själva fastigheten. Med rådande omvärldsläge är det viktigt att poängtera att energieffektivisering även ger ett tryggare Sverige. Vår säkerhetspolitiska position stärks ju mer oberoende vi är. Sist men inte minst så innebär det sänkta energipriser för alla. De rekordhöga energipriserna är inte tillfälliga, utan riskerar att bli varaktiga, energieffektivisering motverkar höjningen och minskar energipriset generellt.

För mer info:
www.klimatknuffen.se
Kontakt:

Annika Marmbrandt, Kommunikationschef Energieffektiviseringsföretagen, EEF, annika.marmbrandt@eef.se

Andreas Huss, RISE, andreas.huss@ri.se

Klimatknuffen är ett samverkansprojekt mellan Energieffektiviseringsföretagen (EEF), Fastighetsägarna Stockholm och forskningsinstitutet RISE. Projektet är finansierat av Energimyndigheten inom programmet ’Design för energieffektiv vardag’.