Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sveriges första resurshubb lanseras i Sävsjö för klimatpositivt resursutnyttjande

18 januari 2023, 07:00

 

image received via email

Nu lanseras Sveriges första resurshubb i Sävsjö kommun - ett pilotprojekt som ska samla regionala och lokala aktörer för att nyttja varandras resurser och restflöden, vilket blir en gedigen accelerering av hållbarhetsarbetet. Projektet är ett samverkansprojekt mellan RISE och Sävsjö Näringslivs AB och finansieras av Tillväxtverket, Region Jönköping och RISE.

För att möta nya utmaningar i en föränderlig värld krävs innovation, utveckling och förnyelse – och inte minst samarbete för att lösa stora utmaningar på nya sätt. En resurshubb är en plattform som skapar nya affärsmöjligheter och resurs- och klimatsmarta vägar. Aktörer i en industriell resurshubb nyttjar varandras resurser och överblivet avfall som i sin tur leder till cirkulär återvinning, hållbar utveckling, där förädling och näring är ledorden.

RISE och Sävsjö Näringslivs AB driver arbetet med Sveriges första resurshubb genom att vara en katalysator för utvecklingen av hållbara, resurseffektiva, cirkulära lösningar inom och mellan olika sektorer, och att främja lokalt och regionalt samarbete både längs med och mellan värdekedjor. Hubben i Sävsjö har starka kopplingar till både den regionala utvecklingsstrategin och regionens specialiseringsstrategi som sträcker sig fram till år 2035. Sävsjö kommun har tagit fram ett hållbarhetsprogram med åtta mål för att bli en grönare kommun, där hubben kommer att utgöra ett viktigt verktyg för genomförandet.

- Det är tydligt att det redan finns ett ”vad” och ”varför” i Sävsjö. Vår resurshubb hjälper till att utforska ”hur” de kan nå sina strategiska mål, förklarar Per Sommarin, forskare vid Industriell omställning på RISE, Research Institutes of Sweden.

Resurshubben i Sävsjö blir en lokal organisation vars syfte är att underlätta samverkan, skapa engagemang och hitta synergier kring de lokala resursflöden som finns. Genom denna organisation identifieras behov och möjligheter för att skapa hållbara innovationer och lösningar för en effektivare resursanvändning.

Genom hubben kommer forsknings- och innovationsresurser att flyttas närmare behovsägarna, och på så sätt bidra till ökad kunskap, innovationsförmåga och i förlängningen också stärkt konkurrenskraft, nya arbetstillfällen och utveckling för en bättre miljö.

För frågor kontakta:
Per Sommarin                                                                Patrick Blomström
Forskare                                                                         VD
RISE – Research Institute of Sweden                           Sävsjö Näringslivs AB
per.sommarin@ri.se                                                      patrick@snab.nu