Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Innovativa lösningar bygger cirkulära symbioser i näringslivet

Centrum för Industriell och Urban Symbios skapar samverkan mellan olika aktörer och sektorer lokalt och regionalt. Genom att bygga upp och skapa hållbara symbioser kan samhället ta vara på resurser och bidra till näringslivets, regioners och kommuners klimatomställning.

- Näringsdepartementet har gett RISE i uppdrag att bygga upp ett resurscentrum med målet att bidra till näringslivets klimatomställning. Tanken är att skapa samarbeten som leder till projekt med hållbarhet som grund, säger Marie Karlberg, projektledare.

Resurscentrumet är en kunskapsplattfrom som samlar och sprider kunskap, arbetssätt och goda exempel om industriell och urban symbios.

Det handlar om att öka kunskapen om resursutnyttjandet, till exempel genom symbios och samverkan regionalt och kommunalt.

Marie Karlberg

Ett exempel på hur resurscentret kan arbeta är att hitta nya innovativa lösningar, till exempel att restprodukter hos en verksamhet kan bli en resurs hos en annan aktör.

- Det finns stora industrier som arbetar på det sättet idag, till exempel massa- och pappersbruk och industriparker som tar vara på restvärme och använder det igen på ett smart sätt. Men det finns fortfarande mer att göra, speciellt utanför den egna verksamheten. Vad kan man till exempel göra med det vatten som en industri använder och sedan släpper ut i havet eller i en sjö? Går det att använda vattnet mer och på ett annat sätt, t ex som kylvatten vid en närliggande verksamhet? Det är sådana saker vi tittar på inom Resurscentrum för Industriell och Urban Symbios. Inom en snar framtid är det inte självklart att ta tillgången på resurser för givet, och vi måste värna om de resurser vi redan nyttjar.

Marie Karlberg utvecklar syftet med centret:

- Det handlar om att öka kunskapen om resursutnyttjandet, till exempel genom symbios och samverkan regionalt och kommunalt. Oftast finns det en bra uppfattning hos kommuner och regioner om de styrkor och möjligheter som finns, men det kan också hittas andra vägar till utveckling vilket centret syftar till att lyfta fram. Här använder vi bland annat resurshubbar, berättar hon.

Resurshubbar och industriell hållbarhet

Resurshubbar utgår från det lokala och regionala och agerar som en plattform och en effektiv organisation för hållbar och effektiv samverkan mellan näringslivet, samhället och andra aktörer.

Ett aktuellt exempel inom industriell symbios finns i Frövi genom Regenergy Frövi som kallas Sveriges grönaste industriprojekt.

- Med restvärme från Billerud Korsnäs ska det odlas tomater och födas upp jätteräkor i anslutning till det befintliga pappersbruket. Planen är att bidra till hållbarhet i olika dimensioner, både socialt och miljömässigt i form av återanvändning av restvärme, berättar Marie Karlberg. Det visar att en större industri kan ta ett helhetsansvar som går utanför den egna verksamheten. Här måste ju då företaget dock säkra upp att restvärmen räcker till tomaterna och jätteräkorna.

En annan stor fördel med projektet i Frövi är att det förväntas skapa cirka 220 nya heltidsjobb i Lindesbergs kommun. Övriga företag inom projektet är förutom Billerud Korsnäs holländska företag Local Harvest som producerar tomaterna, Aegir Aquaculture som föder upp jätteräkor och Wa3rm som utvecklar generativa affärer.

- Regenergy Frövi ligger ju rätt i tiden inte minst nu med den energisituation som vi har i samhället, säger Marie Karlberg. Sedan gäller det att inte göra sig helt beroende av restvärmen, för den vill kanske verksamheten minska på för att göra allt rätt på lång sikt. Resurseffektivitet är en mycket viktig del i den övergripande bilden av verklig symbios.

Verklig handlingskraft

Marie Karlberg menar att genom ett projekt som Regenergy Frövi så blir det enklare att förklara vad som menas med symbios och hur det bidrar till hållbar utveckling

- Ett sådant här projekt stämmer väl överens med de kommunala och regionala hållbarhetsstrategier som finns. Det här blir ett konkret sätt att arbeta med hållbar utveckling i regionen. Med ett innovativt projekt blir kommunens insats ett tydligt exempel på vad som faktiskt förverkligas samtidigt som man ger förutsättningar för nya verksamheter att etablera sig i regionen, säger hon.

Hur ska en kommun eller region sätta igång arbetet då?

Enligt Marie Karlberg handlar det mycket om att kartlägga vilka resurser som finns i området.

- Vilka verksamheter finns och hur ser vår infrastruktur ut med mera? Samlar du fakta kring helheten så blir det också enklare att se möjligheterna framåt för industriell och urban symbios i din kommun eller region, säger hon.

I februari 2023 kommer Centrum för Industriell och Urban symbios att lanseras. En digital plattform har skapats och nu är det dags att sätta igång på allvar.

- Det blir riktigt spännande och den stora utmaningen är att komma från ord till handling och nå ut till rätt aktörer. Det krävs handlingskraft av många inblandade för att symbios ska förverkligas utanför centret, avslutar hon.

Marie Karlberg

Kontaktperson

Marie Karlberg

Projektledare

+46 10 516 51 03

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.