Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Affärsmodells-innovation för cirkulär ekonomi

Genom att grunda affärsmodeller och värdeerbjudanden på en cirkulär logik kan företag minska sin miljöpåverkan samtidigt som de kan stärka sin affär. Istället för att producera materiella produkter med primära resurser och erbjuda dessa via linjär försäljning, kan företag satsa på att skapa, leverera och fånga värde baserat på cirkulära principer.

Affärsmodeller som bygger på cirkulär logik för värdeskapande och värdefångande styr ekonomin och samhällets resurshantering mot långsamma, slutna materialkretslopp och ökad materialproduktivitet. Men det finns många utmaningar som exempelvis kannibalisering på nyförsäljning, oklar betalningsvilja hos kunder, och påverkan på eftermarknadsaffären. Under många år har RISE både stöttat företag som påbörjat sin omställning mot cirkulär ekonomi och bedrivit spetsforskning inom området. Genom Circular Business Lab på RISE driver vi samverkansprojekt och utvecklingsarbete med företag som vill utveckla och utvärdera nya affärsmodeller med fokus på lönsamhet.

Vi har samlat på oss en bredd av insikter kring hur företag kan arbeta med att utveckla affärsmodeller för cirkulär ekonomi och hantera associerade utmaningar. Vi brukar beskriva cirkulär affärsmodellsinnovation i form av en process med tre huvudsakliga faser (Adress the right things, Design things right, och Implement things the right way) som kräver både divergent och konvergent arbete. Det finns utmaningar och ställningstaganden att förhålla sig till i alla faser och arbetet kräver ofta iterationer mellan faserna samt parallellt ett vidare omställningsarbete inom företaget. Det är exempelvis viktigt att även se över företagets långsiktiga vision, mognadsgrad och kompetens samt kontinuerligt arbeta för att skapa bättre förutsättningar för cirkulär omställning.  

Ta chansen att samarbeta med oss för att utveckla din affärsmodell utifrån cirkulära principer och senaste forskningen! Vi erbjuder praktiskt stöd för att arbeta med cirkulär affärsmodellinnovation och kan stötta företag att utforska vad som är företagsekonomiskt genomförbart och lönsamt, önskvärt av kunderna och hållbart i längden. RISE arbetar dels med tillämpade forskningsprojekt och dels, inom ramen för Circular Business Lab, med mer renodlade rådgivningsuppdrag där potentialen för tydliga hållbarhetsvinster är stor. I båda fallen sker arbetet i nära samverkan mellan RISE och företaget så att kunskap och lösningar kan samskapas och så att de nya cirkulära initiativen blir bestående och väl förankrade internt hos företaget. 

Marcus Linder

Kontaktperson

Marcus Linder

Enhetschef

+46 70 874 51 85

Läs mer om Marcus

Kontakta Marcus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Malin Orebäck

Kontaktperson

Malin Orebäck

Innovations- och processledare

+46 73 361 12 37

Läs mer om Malin

Kontakta Malin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Sensorer och återvinning för tunga fordonsdäck

Detta projekt bygger kunskap om hur det svenska systemet för tunga fordonsdäck kan bli mer cirkulärt och resursproduktivt. Nya tjänstebaserade affärsmodeller baserade på integrerad sensordata och ökad användning av regummering, li…
Berättelse

Utveckla din cirkulära affär i Circular Business Lab

De närmaste åren träder flera nya lagar och regler i kraft på EU-nivå, något som kommer att accelerera marknadens krav på hållbara affärsmodeller markant. RISE driver Circular Business Lab – en samarbetsverkstad och kunskapshub fö…
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…
Projekt

Finansiell riskvärdering för cirkulära affärs­modeller med hjälp av AI

När företag övergår till cirkulära affärsmodeller (särskilt funktionsförsäljningsmodeller) har riskbedömningar av affärs-case och återbetalningstider, samt nya typer av säkerheter och restvärde identifierats som viktiga utmaningar…
Nätverk

Circular Business Lab på RISE - en verkstad för nya cirkulära affärer

I Circular Business Lab får ni som företagsledning möjlighet att utveckla cirkulära affärsmöjligheter och framtidssäkra er verksamhet inför omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Ni får göra det tillsammans med andra medlemma…