Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Affärsmodells-innovation för cirkulär ekonomi

Vår expertis inom cirkulära affärsmodeller skapar värde genom att bidra med kunskap företagsledare kan agera på. Vi har under många år byggt expertisen utifrån världens forskning om cirkulär ekonomi (där vi regelbundet också blir citerade) och våra egna projekt med de hundratals företag som påbörjat sin resa mot cirkulär ekonomi. 

Tänk dig att företaget tjänar mer pengar och kunderna blir nöjdare ju mindre materialresurser som flödar genom ekonomin. I cirkulära affärsmodeller är logiken för värdefångande och värdeskapande sådan att incitamenten drar åt slutna och långsammare materialkretslopp, åt ökad materialproduktivitet.

Vilka möjligheter med cirkulär ekonomi som passar företaget beror på bland annat bransch, produktkonstruktion och grad av vertikal integrering. Olika delar av RISE har expertis från olika branscher. Alla företag som satsar på större innovation så som cirkulära affärsmodeller stöter ofta på utmaningar. Tre vanliga utmaningar är dels var man ska börja leta, dels hur en ny cirkulär affär kan samverka med den gamla affären i en övergångsfas och dels hur man ska tänka och räkna kring lönsamheten i en ovan affär. Det kan exempelvis vid första anblick se ut som att en cirkulär affärsmodell hotar vinsten från nyförsäljningsaffären om intäktsmodellen bygger på att man tillhandahåller resultatet från användning av en långlivad produkt snarare än kontinuerliga försäljningar. Ibland är det så och då kanske just den cirkulära affären inte bör prioriteras först. Men ibland beror det på att man underskattat kundanskaffningskostnad eller i sin nuvarande intäktsmodell är beroende av att kunden underskattar total ägandekostnad för produkten. I det senare fallet utgör en cirkulär affärsmodell en möjlighet att ta marknadsandelar. Vi hjälper till i processen att skapa och identifiera sådana fall.

RISE driver många tillämpade forskningsprojekt med företag inom ämnet cirkulära affärsmodeller. Mer renodlade rådgivningsprojekt förekommer, när vi bedömer att potentialen för tydliga hållbarhetsvinster är stor. I båda fallen är tillvägagångssättet alltid att den specifika kunskapen att agera på i det enskilda fallet ska samskapas med individer hos deltagande företag så att nya cirkulära initiativ blir bestående efter samarbetet med RISE. 

Samarbetar du med RISE om cirkulära affärsmodeller kan du räkna med att du får tillgång till det senaste inom forskningen kombinerat med ett fast och praktiskt grepp om vad som är företagsekonomiskt genomförbart.

Marcus Linder

Kontaktperson

Marcus Linder

Enhetschef

+46 70 874 51 85

Läs mer om Marcus

Kontakta Marcus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Ökad konkurrenskraft för halländska företag genom cirkulär omställning

Projektet ökar konkurrenskraften hos företag i Halland genom att ge hands on tillgång till forskning som finns inom området cirkulära affärsmodeller. Kunskap och verktyg från RISE används ifacilitering av den förändring som är nöd…
Projekt

Sensorer och återvinning för tunga fordonsdäck

Detta projekt bygger kunskap om hur det svenska systemet för tunga fordonsdäck kan bli mer cirkulärt och resursproduktivt. Nya tjänstebaserade affärsmodeller baserade på integrerad sensordata och ökad användning av regummering, li…
Projekt

Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter

Tillverkande företag som vill gå över till cirkulära affärsmodeller, som funktionsförsäljning, kommer att se effekter på balansräkning och kassaflöde som kräver nya finansieringslösningar. Projektet vill undersöka hur finansiärers…
Projekt

Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3

Projektet arbetar för att visa hur en bransch konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Med nytänkande affärsrelationer och affärsmodeller har projektet tidigare visat att det går att förena stark konkurrenskraft med en …
Berättelse

Funktion ersätter produkt i en cirkulär ekonomi

Många produkter tillverkas med en bestämd livslängd, i syfte att få oss att ofta köpa nytt. Men vår livsstil måste ändras om vi ska lösa miljö- och klimatproblemen. Genom att företagen tjänar pengar på uthyrning och reparation sna…
Berättelse

Från linjärt till cirkulärt med hjälp av RISE

Människan är på väg att konsumera upp jordens resurser. I Sverige lever vi som om vi hade mer än fyra jordklot. En cirkulär ekonomi där prylar får en längre livslängd och utnyttjas bättre är en del av lösningen. RISE hjälper föret…
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…
Projekt

Cirkulära affärsmodeller för elfordonsbatterier

Efterfrågan på batterier växer snabbt, och samtidigt sjunker priset på nytillverkade batterier. Att utöka batteriernas livscykel och ge dem ett andra liv i en annan tillämpning är en möjlighet att motverka framtida brist på elford…