Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbara transporter med hjälp av vätgas

År 2030 ska Sveriges transportsektor vara fossiloberoende. Intresset för vätgastekniken växer i branschen – inte bara när det gäller vägtransporter utan även inom flyget, järnvägen och fartygstrafiken.

I omställningen till ett klimatneutralt samhälle med en fossilfri transportsektor utpekas vätgastekniken som en nyckelfaktor. Maria Rovik, avdelningschef inom Elektrifiering och pålitlighet på RISE, vittnar om ett starkt växande intresse.

– De tunga fordonen är mest intressanta, de kräver stora volymer bränsle vilket gör att tankstationerna snabbare blir lönsamma. Det handlar om vägtransportfordon, arbetsfordon, fartyg, flyg och järnväg, säger hon.

– Vi kan redan nu se att det lönar sig att köra tåg på icke-elektrifierade banor med vätgas jämfört med om de skulle elektrifieras med elledning.

Vätgas lösningen för tunga fordon

Ett annat hett område inom transportsektorn är arbetsfordon. De kräver mycket energi i arbetet och är ofta igång dygnet runt.

– I vissa av de här fordonen blir det för tungt med batterier. Vätgas är lösningen för en hållbar drift, säger Maria Rovik.

– Flyg och fartyg är också intressanta områden. Här är det aktuellt med flytande vätgas, medan man inom övriga transportsektorn tittar på både flytande och komprimerad gas.

Det krävs att hela systemet är på plats – produkt, fordon, infrastruktur, regelverk och affärsmodell

Ren teknik med lång räckvidd

Maria Rovik berättar att det finns demoversioner inom samtliga transportområden, men hon tror att lastbilar och andra tyngre fordon eller maskiner kommer att vara drivande i utvecklingen. Tack vare Sveriges väl utbyggda inhemska lastbilsindustri kan vätgastekniken komma på bred front inom det transportområdet.

Den stora fördelen med att använda vätgas vid transporter är att tekniken är helt ren. Det enda som kommer ut ur avgasröret är vattenånga. Dessutom är räckvidden lång och tankningen går snabbt.

Men Maria Rovik betonar att batteridrivna elbilar och vätgasdrivna bränsleceller inte står i motsatsförhållande till varandra. Det gäller att analysera och utvärdera bästa teknik för respektive fordon. Det är också en fördel att kombinera de båda teknikerna i en och samma bil, något som minskar slitaget på både batteri och bränsleceller.

Det räcker emellertid inte att den tekniska utvecklingen går framåt, mer måste till.

– Det krävs att hela systemet är på plats – produkt, fordon, infrastruktur, regelverk och affärsmodell, säger Maria Rovik.

Sverige behöver agera snabbt

Här är det viktigt att Sverige som land agerar snabbt. Sverige har visserligen både projekt och aktörer som är världsledande, men andra länder har arbetat längre med vätgasfrågan och generellt sett ligger vi efter. Det är viktigt att ha i minnet att vätgastekniken skapar nya inhemska arbetstillfällen och att Sverige som land, om vi hamnar på efterkälken, riskerar att bli beroende av import.

–Sverige behöver en plan för infrastruktur och utbyggnad av vätgasdrivna transporter och det är viktigt att agera nu, betonar Maria Rovik.

– Det är ingen diskussion om att det fossila kommer att fasas ut och då måste vi kunna klara omställningen, dels för miljöns skull, dels för vår välfärds skull. Med egen produktion av vätgas gynnas både BNP och arbetstillfällen, importen blir mindre och pengar stannar i Sverige.

RISE är ett stöd i omställningen

RISE stöttar industri och samhälle i den nödvändiga omställningen. Här finns en bred kompetens när det gäller såväl forskning och utveckling som rådgivning och utbildning.

– Vi stöttar vår partner, oavsett var i utvecklingen den befinner sig, säger Maria Rovik.