Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Beställarkompetens Hållbarhet - minskad miljöpåverkan

Byggandet står för en femtedel av samhällets klimatpåverkan. Uppförandet av byggnader påverkar klimatet i stor utsträckning och det krävs en snabbare omställning mot låga utsläpp för att nå Sveriges klimatmål. Som byggherre har du stora möjligheter att påverka utvecklingen.

Hållbarhetsfrågan och klimatutmaningen är några av de viktigaste utmaningarna samhällsbyggnadssektorn står inför. Samverkan på en på en strategisk nivå inom sektorn är helt nödvändig och sker till exempel genom Färdplan 2045 för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

Kompetensutveckling för beställare och byggherrar

Som beställare har vi ett stort ansvar för att driva på utvecklingen genom att ställa krav, verifiera lösningar och kontrollera att det vi bygger är hållbart och klimatsmart. Vi behöver också bli mer resurseffektiva, skapa nya affärsmodeller och framförallt samverka över hela värdekedjan. Vi måste tillsammans skapa förutsättningar för en marknad som värderar klimatsmarta lösningar och innovationer. För att kunna göra det behövs rätt kunskap. 

Som byggherre har du stora möjligheter att påverka utvecklingen mot en ökad hållbarhet. Svårigheterna ligger i att veta vad som är hållbart eller inte ur ett miljö- och klimatperspektiv. För att öka denna kunskap erbjuder nu Byggherrarna, tillsammans med RISE en serie kurstillfällen som kommer ge dig svar på frågorna.

Första av fem moduler: minskad miljöpåverkan

Utbildningen är indelad i fem fristående moduler, vilka alla knyter an till byggherrens arbete med hållbart byggande. Modulerna kan genomföras som fristående kurser. Denna första modul har fokus på minskad miljöpåverkan.

Utbildningen är anpassad för dig som är byggherre/beställare med ett intresse för hållbart byggande och som behöver öka dina kunskaper om hur samhällsbyggnadssektorn arbetar med klimat- och miljöfrågorna och de verktyg som används i sektorn.

Anmälan och mer information


Information om evenemanget

Datum 6 oktober 2020

Tid: 09.00-16.00

Plats:  Nätbaserad kurs via Zoom

Sista anmälningsdag: 1 september

Kostnad: 4 500 kr för Byggherrarnas medlemmar och 5 500 kr exkl moms för övriga. Priset inkluderar kursmaterial.

Mer information och anmälan.

Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktperson

Eva-Lotta Kurkinen

Senior forskare

Läs mer om Eva-Lotta

Kontakta Eva-Lotta

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.