Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Echandia – en hållbar revolution i den maritima världen

Echandia med bas i Stockholm utvecklar elektrifierade lösningar för den maritima industrin. Nu är Echandia en del av Omställningslyftet där de vill utveckla cirkulära affärsmodeller för att nyttja resurserna ännu bättre.

- Vi jobbar med världens största varv och systemintegratörer för att bygga fartyg med batterier för hybridlösningar, full framdrivning och ökad energieffektivitet. Nu tar vi nästa steg tillsammans med Omställningslyftet, säger Rakshith Sachitanand, Technical Sales Director på Echandia.

Med en historia inom systemintegration, fartygsdesign och elektrifiering startade Echandia sin nuvarande inriktning 2018. Idén att möta efterfrågan på storskalig maritim elektrifiering kom när företaget designade lösningar för marina ubåtar. Med samma fokus på detaljer som krävs för undervattensfartyg – byggdes en energilagringslösning som nu används vid sjötransporter, sjöfart och andra tunga applikationer.

- Kommersiella fartyg har inte kommit långt vad gäller elektrifiering. Under 2010-talet påbörjades arbetet och en del mindre färjor kunde färdas i cirka 10-20 minuter på eldrift. I dagsläget kan stora fartyg på uppemot 100 meter långa köra i cirka 1 timme på ren eldrift. Så utvecklingen har tagit fart. Det finns också hybridlösningar som är en del av omställningen, där inte allting drivs av el utan där fartygen använder batterier och eldrift för att stötta generatorer ombord. Det blir en energieffektivisering av fartygen, berättar Rakshith Sachitanand.

Vår teknik klarar många drifttimmar, snabba laddningar och kan köra året om.

Rakshith Sachitanand

Utvecklas för extrema miljöer

Echandias system är byggda för krävande miljöer och ger användarna en säker, hållbar och kostnadseffektiv lösning med en överlägsen cykellivslängd. Företaget levererar energilagring för så kallade heavy-duty-applikationer, där behovet av tålighet, hållbarhet, säkerhet och kraft har högsta prioritet. Den unika tekniken är baserad på en litium-jon kemi som heter LTO (lithium-titanate-oxid) som lämpar sig extra väl för maritima miljöer och extrema användningsområden.

- Baserat på användningen hittills tillsammans med våra tester så har batterierna cirka 90 % kapacitet kvar efter tio års användning, vilket öppnar upp för en cirkulär affärsmodell framöver. Här kommer vi jobba tillsammans med Omställningslyftet och experterna på cirkulär ekonomi på RISE.  Vår teknik klarar många drifttimmar, snabba laddningar och kan köra året om. Oavsett om du är skeppsbyggare eller bygger någon annan tung applikation behöver du pålitliga, hållbara och ekonomiskt lönsamma energilagringslösningar som kan hantera de mest extrema omständigheterna, säger Rakshith Sachitanand.

Huvudmarknaden för Echandia finns i Europa och en kommande stor marknad är USA.

Hållbar spetsteknik

I dagsläget är det många färjeaktörer som investerar i system och färjor med avtal på tio års så kallad koncessionstid. Därefter påbörjas nya investeringar och nya avtal med eventuella andra batterileverantörer. Echandia vill gärna se att branschen går mot en mer hållbar utveckling, där uppgraderingar kan ske efter avtalsperioden alternativt hitta andra lösningar för batterisystemen.  

Ett exempel på Echandias framgångar världen över är i staden Kochi i Indien. Här har företaget valts ut som leverantör av batterier till ett storskaligt projekt som innefattar 58 helektriska passagerarfärjor. Färjorna kompletterar stadens kollektivtrafik och är tänkt att binda samman stadens 10 öar. Det var Echandias stora kompetens inom batteriteknik som gjorde att de fick uppdraget.

- Det känns fantastiskt och visar verkligen vilken nytta vår teknik kommer ha på samhället över hela världen. Elektrifieringen i Indien är inte enbart prioriterat ur ett koldioxidperspektiv. De ser även fördelar med att minska sitt importberoende av energikällor, säger Rakshith Sachitanand.

Echandias innovativa batteriteknik är sprungen ur grundaren Magnus Erikssons bakgrund som ubåtskonstruktör, ett område där batteridrift varit den ledande tekniken under 100 år.

- Det är en driftsäker teknik vilket förstås är viktigt när det handlar om ubåtar, men även inom övrig sjöfart är det absolut avgörande att ha en pålitlig driftkälla, berättar Rakshith Sachitanand.

Låg ägandekostnad, hög säkerhet

Ett annat spännande uppdrag för Echandia är att leverera batterisystem för två hel-elektrifierade fartyg vid den danska Molslinjen. Färjorna kommer att trafikera Alslinjen och Samsølinjen med start 2024. 

- Batterisystemen kommer ha en kapacitet på cirka 4 MWh vardera och vårt system valdes ut tack vare en låg total ägandekostnad kombinerat med låg vikt och säkerhetsfunktioner av hög kvalitet, förklarar Rakshith Sachitanand.

Den enskilt viktigaste delen i omställningen är ju att IMO, som är FN:s organ för den internationella maritima sektorn, tillsammans med EU har inkluderat den maritima världen i hållbarhetsmålen.

Rakshith Sachitanand

Fossilfritt senast 2050

Huvudmarknaden för Echandia finns i Europa och en kommande stor marknad är USA. En viktig del för att lyckas i Europa är kommande lagstiftning inom batteriutveckling.

- Den enskilt viktigaste delen i omställningen är ju att IMO, som är FN:s organ för den internationella maritima sektorn, tillsammans med EU har inkluderat den maritima världen i hållbarhetsmålen. Inom Fit for 55 finns mål att ställa om den maritima sektorn fram till 2050. Målsättningen är att cirka 90-95 procent av den maritima världen ska vara fossilfri, säger Rakshith Sachitanand.. Företag som transporterar gods och människor har dessutom ett omställningstryck på sig från ägare och kunder att bli mer hållbara vilket ytterligare stärker Echandias affär framöver.

Den elektrifierade framtiden ligger med andra ord helt i linje med Echandias vision om elektriska fartyg som bidrar till tysta, hållbara och säkra passagerarupplevelser.

- Vi ser fram emot en framtid där riktigt stora fartyg blir elektrifierade men även tar hjälp av bränsleceller i omställningen till en mer hållbar värld. Det här är bara början på den maritima revolutionen, avslutar han.