Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Gender Equality Plan

RISE har i uppdrag att bidra till en ökad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i näringsliv som samhälle. En del i detta är ett aktivt och välfungerande arbete med jämställdhet, inkludering och mångfald, både utifrån ett etiskt perspektiv och utifrån möjligheter till vinster och effektiviseringar som arbetsgivare och forsknings- och innovationsinstitut.

För RISE är mångfald och inkludering en prioriterad och strategisk fråga och vi har tagit fram mål och handlingsplaner för att aktivt arbeta med detta område. Syftet med vår gender equality plan är att visa hur vi bedriver ett aktivt och målinriktat arbete med jämställdhet inom följande områden:

  • Arbetsförhållanden
  • Ledarskap och beslutsfattande
  • Rekrytering och befordran
  • Jämställdhet i forskning och innovation
  • Kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier

Mål

RISE övergripande mål inom området social hållbarhet är att vi vi ska ha en sund och säker verksamhet som främjar mångfald och jämlikhet. För att vi ska nå vårt övergripande mål har vi identifierat tre olika delmål:

  • Vi är en rättvis arbetsgivare som främjar jämställdhet.
  • Vi har en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö där alla uppskattas, respekteras och värderas för sina olikheter.
  • Vi ska utveckla och erbjuda normkritiska- och kreativa förhållningssätt i forskning och innovation samt övrig verksamhet.

Ladda ner vår gender equality plan

Vår nya uppdaterade Gender euality plan kommer laddas upp inom kort.

RISE AB deltar i horisont 2020 som är EU:s ramprogram (2021-2027) för att stärka effekten av forskning och innovation och ta sig an de globala utmaningarna och uppnå FN:s hållbarhetsmål.

Annette Anjou

Kontaktperson

Annette Anjou

HR- och hållbarhetsdirektör

Läs mer om Annette

Kontakta Annette
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.