Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Våra strategiska satsningar

För att kunna hjälpa näringsliv och offentlig sektor att utveckla nya lösningar för en hållbar framtid, satsar RISE kontinuerligt på nya erbjudanden och kompetenser. Våra strategiska satsningar utgår från omvärldens behov, och det som väntar runt hörnet. 

För att förutse kommande behov har våra strategiska satsningar identifierats och samskapats tillsammans med våra kunder. Genom RISE forskningsråd får vi också vägledning i strategiska frågor om forskningsinriktning och prioriteringar i näringslivet. 

Satsningarna omprövas kontinuerligt i takt med nya möjligheter och utmaningar som påverkar näringsliv och offentlig sektor. Detta är nödvändigt för att vi alltid ska vara fortsatt relevanta för våra kunder.

För att möta samhällets och näringslivets utmaningar fokuserar RISE under kommande år på områden som totalförsvar, grön energi, hållbar livsmedelsproduktion, omställningsledning, hälsa och life science, resilienta informationssystem, livslångt lärande och cirkulär ekonomi. Vi fortsätter utveckla vår infrastruktur för test och demo för att bland annat möjliggöra uppskalning av bioraffinaderi, materialutveckling, batteriprovning och hållbara transporter.