Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Affärs- och innovationsområde: Energi och biobaserad ekonomi

Klimatomställningen av samhället accelererar och energifrågor och resurseffektivitetsfrågor är nycklar för omställning med bibehållen välfärd och konkurrenskraft. Vi jobbar med tillämpad forskning, omställningsledning, policyfrågor inom energi och resurseffektivitet med ett industrinära perspektiv.

Affärs- och Innovationsområde Energi och biobaserad ekonomi jobbar med frågor som till exempel elektrifiering, elproduktion och distribution, vätgas, biodrivmedel, vatten- och resurseffektivitetsfrågor och annat som är centralt för att Sverige ska kunna bli världens första klimatneutrala land med bibehållen konkurrenskraft och välfärd och fokuserar på följande områden:

Bioraffinaderi och förnybara drivmedel

Området Bioraffinaderi och förnybara drivmedel stöder utvecklingen mot en resurs- och kostnadseffektiv produktion och användning av förnybara drivmedel, material och kemikalier. Råvarufokus är på restprodukter från skog och jordbruk samt biogen koldioxid.

Läs mer om fossilfria drivmedel och bioekonomi.

Kontakt: Johan M Ahlström

Framtidens energisystem

Området stöder en hållbar omställning av energisystemet. Förnybar produktion, energilagring, integration av olika energisystem och nya affärs- och marknadsmodeller för den framtida energimarknaden.

Läs mer om energisystem.

Kontakt: Jonas Bergqvist

Industriell omställning

Fokusområde Industriell Omställning tar sig an utmaningen att med bibehållen eller stärkt internationell konkurrenskraft på ett hållbart sätt ställa om svensk industri till koldioxidneutralitet. Fokusområdet intresserar sig både för de industriella processerna i sig och för industriella processer som leder till utsläppsminskningar i andra sektorer, exempelvis transportsektorn, eller som kan bidra med negativa utsläpp.

Läs mer om klimatneutral industri.

Kontakt: Johan Sandstedt

Hållbar vattenanvändning

Området stöder samhället och näringslivets omställning till hållbart nyttjande av vatten och resurseffektiv vattenrening. Fokus ligger på att främja arbete för att förebygga vattenbrist samt utveckling och implementering av cirkulära lösningar för spillvattenrening.

Läs mer om vatten

Kontakt: Lina Lindahl

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Området tar sig an RISE uppdrag att bistå branscher i genomförandet av de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som tagits fram inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Genom nya samarbeten, bredare perspektiv och större helhetsgrepp kan RISE bidra med större värde och en accelererad hållbar omställning.

Kontakt: Sara Bargi

Markus Norström

Kontaktperson

Markus Norström

+46 10 516 58 84

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.