Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Affärs- och innovationsområde: Hållbara städer och samhällen

Inom affärs- och innovationsområdet Hållbara städer och samhällen finns RISE samlade expertis inom bland annat hållbart byggande, energisystem, cirkulär omställning, infrastruktur, mobilitet, datadriven innovation och tillämpade ICT-lösningar samt policy och samverkansprocesser. Vi stärker förmågan att möta städers och samhällens behov av utveckling och innovation för en hållbar omställning.

Framtidens hållbara städer och samhällen är livskraftiga. De är rustade för ett förändrat klimat där gröna och blå ytor dämpar effekten av stora mängder vatten, bidrar till biologisk mångfald och bättre hälsa och grönare stadsmiljöer. De främjar integration, samspel och upplevelser och erbjuder ett välfungerande, tryggt vardagsliv för boende, besökare och företagare.

Genom våra nätverk, strategiska innovationsprogram, innovationsplattformar och stora utmaningsdrivna projekt, både nationellt och på EU-nivå, initierar vi samverkan. I våra test- och demonstrationsmiljöer testas och verifieras nya tekniker, material, processer och tjänster. Vi arbetar även med långsiktiga strategier och policyförändring.

Affärsområdet fokuserar på sex områden:

Hållbara livskraftiga stadsdelar

För att vår byggda miljö ska bli mer hållbar och miljövänlig måste vi minska stadens energianvändning, minska vår resursanvändning och använda våra byggnader mer effektivt. Vår livsstil behöver också förändras till att bli mer hållbar genom att exempelvis tänka på hur och vad vi konsumerar. Vi utvecklar och kombinerar expertis inom teknik, hälsa och beteenden för att möta dessa behov och skapa en livskraftig stad.

Läs mer om stadsutveckling.
Kontakt: Sofia Stensson

Integrerad infrastruktur

Underhåll av fysisk infrastruktur måste optimeras för största möjliga nytta. Utöver funktion ska resurser nyttjas - sett över hela livscykeln - och bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. RISE har kompetens inom frågor som rör underhåll av infrastruktur från materialkunskap och prestandabedömningar till besluts- och affärsmodeller och bidrar till utvecklingen av smarta, integrerade lösningar i den byggda miljön. 

Läs mer om infrastruktur.
Kontakt: Björn Schouenborg

Resilienta städer och samhällen

RISE expertis inom resilienta städer och samhällen stöder städers och samhällens förmåga att undvika och hantera kriser som följer av ett alltmer komplext samhälle, spänt säkerhetsläge och klimatförändringar.

Läs mer om samhällsbyggnad, risk och säkerhet och klimatanpassning.
Kontakt: Kerstin Eriksson

Städer och samhällen i förändring

Globalisering, migration och urbanisering, tillsammans med digitaliseringen, flätar ihop det lokala med det globala till den största samhällsförändringen i modern historia. Komplexiteten ökar – vi går från hierarkisk organisering mot mer nätverksorganisering, självorganiserande team, flexibilitet och kontinuerlig utveckling. Hur påverkar det oss som människor och hur organiserar och styr vi i det nya? Vår forskning och kompetens stöder denna komplexa omställning – att utveckla mer miljömässigt och socialt hållbara värden, såväl som mer klimatneutrala, medskapande och vackra städer och samhällen. Och vi gör det i samverkan med till exempel kommuner, fastighetsägare och andra nyckelaktörer.

Läs mer om systeminnovation och transformativ design.
Kontakt: Albert Edman

Uppkopplade städer

I framtiden kommer data samlas in och tillgängliggöras på ett strukturerat sätt, vilket kommer kräva samverkan inom och mellan städer. Dels kommer det finnas behov av ett gemensamt tekniskt ramverk (digital infrastruktur), men det kommer också att leda till organisationsförändringar samt nya relationer med medborgare och entreprenörer. Till exempel, ökad transparens, tillgänglighet och demokrati genom interaktiva visualiseringar av planer, processer, flöden och data eller en ökad tjänstefiering bland entreprenörer.

Läs mer om digitalisering och digital infrastruktur.
Kontakt: Claus Popp Larsen

Urban mobilitet

Hur vi transporterar oss formar hur vi bygger städer och samhällen. Fokusområdet adresserar det pågående paradigmskiftet för framtidens transport och mobilitet i städer.

Läs mer om mobilitet och mobilitetstjänster.
Kontakt: Maria Schnurr

Kristina Mjörnell

Kontaktperson

Kristina Mjörnell

Affärsutvecklare

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.