Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Behandling av person­uppgifter vid rekrytering

Här hittar du information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara Kandidater. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande Kandidater som behandlas av Personuppgiftsansvarig.

RISE Research Institutes of Sweden AB (”RISE”), eller det bolag som uttryckligen angivits som personuppgiftsansvarig avseende rekryteringen och kommande anställning (”Personuppgiftsansvarig”), behandlar personuppgifter om arbetssökanden och kandidater (hänvisas i denna text såsom ”Kandidaten”), i anledning av att denne sökt en utannonserad tjänst hos Personuppgiftsansvarig, eller registrerat sig i Personuppgiftsansvarigs kandidatdatabas.

Detta dokument ger information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara Kandidater. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande Kandidater som behandlas av Personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter som Personuppgiftsansvarig behandlar

+

Ändamål och laglig grund

+

Till vilka Kandidaters personuppgifter lämnas

+

Lagringstider och gallring

+

Överföring av personuppgifter till tredje land

+

Kandidatens rättigheter

+

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är

RISE Research Institutes of Sweden AB, Org.nr. 556464-6874
Box 857
501 15 Borås

eller det bolag som uttryckligen angivits som personuppgiftsansvarig avseende rekryteringen och kommande anställning.