Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Behandling av personuppgifter vid marknadsföring och event

Här hittar du information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara Mottagare, i samband med marknadsföringsaktiviteter och event. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande Mottagare som behandlas av RISE.

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter om mottagare av RISE marknadsföringsmaterial (hänvisas i denna text såsom ”Mottagare”), i anledning av att: 

  • Mottagaren eller dennes arbets- eller uppdragsgivare har eller har haft en affärsrelation med RISE, för eller har fört diskussioner/förhandlingar med RISE om en sådan affärsrelation
  • Mottagaren eller dennes arbets- eller uppdragsgivare har anmält Mottagaren till någon av RISE kurser/föreläsningar/seminarier eller andra event (Event)
  • Mottagaren eller dennes arbets- eller uppdragsgivare har anmält Mottagarens intresse av att mottaga RISE nyhetsbrev, inbjudningar och enkätundersökningar
  • Mottagaren har besökt RISE webbplats www.ri.se (läs mer om cookies på ri.se)

Personuppgifter som RISE behandlar

De personuppgifter som RISE behandlar om sina Mottagare är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer samt ip-adress. Utöver det behandlas i vissa fall ytterligare personuppgifter som lämnats till RISE av Mottagaren eller dennes arbets- eller uppdragsgivare.

Från vilka källor RISE hämtar Mottagares personuppgifter

Utöver de uppgifter som Mottagaren själv lämnar till RISE kan RISE också komma att samla in personuppgifter från Mottagarens arbets- eller uppdragsgivare, från offentliga register eller från andra tredje parter med vilka RISE samverkar inom ramen för sitt uppdrag.

Ändamål och laglig grund

+

Till vilka personuppgifter lämnas

+

Lagringstider och gallring

+

Överföring av personuppgifter till tredje land

+

Rättigheter som mottagare

+

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

RISE Research Institutes of Sweden AB, Org.nr. 556464-6874 Box 857 501 15 Borås

Ladda ner *personuppgiftsbehandling vid marknadsföring och event" som PDF