Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Divisioner

Vi samlar våra kompetenser och experter i fem divisioner som jobbar gränsöverskridande i affärs- och innovationsområden.

Bioekonomi och hälsa

Division Bioekonomi och hälsa samlar kompetens inom processteknik, läkemedelsutveckling och design av material och ytor. Vi arbetar med bioraffinaderiets värdekedjor samt produkter och processer för jordbruk, livsmedel, massa, papper och förpackningar.

Digitala system

Division Digitala system arbetar med elektronik, informations-och kommunikationsteknik samt mjukvaruutveckling, mobilitet, system-analys och interaktionsdesign. Vi jobbar med lösningar för alla sektorer, framför allt inom områden som rör digitalisering.

Material och produktion

Inom division Material och produktion samlas kompetens inom korrosion, kemi, biologi, medicinteknik och mekanik. Vi är verksamma inom produkt-, produktions-och materialutveckling för textil, polymer, komposit och metall.

Samhällsbyggnad

Division Samhällsbyggnad samlar kompentens inom energi, infrastruktur, bygg och fastighet samt innovationsledning och systemomställning för ett hållbart samhälle. Vi erbjuder även certifieringsverksamhet som gör att företag kan närma sig marknaden.

Säkerhet och transport

I ett framtida högteknologiskt samhälle ökar riskerna vilket kräver säkrare och mer hållbara transporter. Division Säkerhet och transport arbetar med tillförlitlighet, risk och säkerhet nära fordon, maritim näring, elektrifiering av transportsystemet och brand. Här finns kompetens inom mätteknik, kalibrering, besiktning och verifiering.