Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Divisioner

Vi samlar våra kompetenser och experter i fem divisioner.

Bioekonomi och hälsa

Division Bioekonomi och hälsa samlar kompetens inom processteknik, läkemedelsutveckling och design av material och ytor. Divisionen arbetar med bioraffinaderiets värdekedjor samt produkter och processer för jordbruk, livsmedel, massa, papper och förpackningar.

Digitala system

Division Digitala system arbetar med elektronik, informations-och kommunikationsteknik samt mjukvaruutveckling, mobilitet, system-analys och interaktionsdesign. Divisionen arbetar med lösningar för alla sektorer, framför allt inom områden som rör digitalisering.

Material och produktion

Inom division Material och produktion samlas kompetens inom korrosion, kemi, biologi, medicinteknik och mekanik. Divisionen är verksam inom produkt-, produktions- och materialutveckling för textil, polymer, komposit och metall.

Samhällsbyggnad

Division Samhällsbyggnad samlar kompentens inom energi, infrastruktur, certifiering, stadsutveckling, arkitektur, bygg och fastighet samt innovationsledning och systemomställning för att bygga det hållbara samhället. Divisionen arbetar med material såsom trä, cement och betong.

Säkerhet och transport

Division Säkerhet och transport arbetar med tillförlitlig-het, risk och säkerhet nära fordon, maritim näring, elektrifiering av transportsystemet, totalförsvar och brand. Här finns kompetens inom bland annat mätteknik, kalibrering, besiktning och verifiering.