Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE historia

Den svenska institutssektorns rötter går tillbaka till förra sekelskiftet när många forskningsinstitut med inriktning på olika industriella branscher såg dagens ljus.

Från 1960-talet och ett tjugotal år framåt växte institutssektorn från en handfull forskningsinstitut till dryga 30 stycken. Företag och organisationer inom olika industrigrenar och teknologiområden var delägare i sina institut, de flesta förvaltades i stiftelseform.

Under 1990-talet blev det en forskningspolitisk ambition att stärka utvecklingen av hela sektorn, bland annat genom att samla det statliga ägandet.

1997 bildade staten tillsammans med Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, KK-stiftelsen, ägarbolaget IRECO Holding för att samla och förvalta statens ägande i industriforskningsinstituten.

2002 lanserades den så kallade Fyrklövern där institut i besläktade branscher sammanfördes i fyra koncerner. Dessa utvecklades till: Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Swerea.

2006, på uppdrag av regeringen, lyfte professor Sverker Sörlin fram behovet av en enad svensk institutssektor i sin utredning En ny institutssektor – en analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv som fick stort genomslag och ökade ägarnas krav på konsolidering.

2007 blev IRECO Holding helägt av staten och 2009 bytte IRECO Holding namn till RISE Research Institutes of Sweden Holding. Samma år förvärvade RISE Research Institutes of Sweden Holding samtliga aktier i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

2014 - Staten såg stor potential i ett samlat institut och inledde arbetet med att tillsammans med industriägarna för Swedish ICT, Innventia och Swerea, undersöka förutsättningarna för samgåendet i en enad institutskoncern.

2016 gick Innventia, SP och Swedish ICT samman i ett institut som fick namnet RISE.

2018 förvärvade RISE två tredjedelar av forskningskoncernen Swerea. De i Swerea ingående instituten IVF, SICOMP, SWECAST, samt delar av KIMAB går samman med RISE.

2019 förvärvade RISE 60 procent av aktierna i MoRe Research.

2021 förvärvades SSPA Sweden (ursprungligen Statens Skeppsprovningsanstalt).

2022 överläts verksamheterna inom sju dotterbolag till moderbolaget: Energy Technology Center AB, Innventia AB, KIMAB AB, IVF AB, Sicomp AB, SWECAST AB och Swerea AB.