Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Uppförandekod

Som oberoende forskningsinstitut och innovationspartner bedriver vi vår verksamhet på ett uppriktigt sätt som visar på integritet och högt ställda etiska krav. Det är viktigt att vi alla förstår detta och agerar därefter samt tar ansvar och lever efter våra värdeord i vårt dagliga arbete.

Som medarbetare på RISE har vi alla mandat och uppmuntras att ta egna initiativ, fatta beslut och tillsammans driva vår verksamhet framåt. Vår uppförandekod (Koden) är ett verktyg som hjälper oss att bedöma vad som är rätt i olika situationer och den hjälper oss att agera på ett sätt som hanterar både legala och etiska utmaningar. Den beskriver för oss hur vi förväntas interagera med våra intressenter, med omvärlden och med varandra så att RISE blir den samarbetspartner och den arbetsgivare som vi önskar och som krävs för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag.

Ladda ned RISE uppförandekod

Uppförandekod för leverantörer

Vi arbetar sedan flera år med en uppförandekod för leverantörer. Syftet med denna kod är att bidra till en hållbar utveckling. I vår uppförandekod anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter, erkända principer för anti-korruption och arbetsvillkor, miljö samt affärsetik. Vi förväntar oss att våra leverantörer tillämpar de principer som beskrivs i denna uppförandekod i sin egen affärsverksamhet och ställer motsvarande krav i sitt leverantörsled.

Ladda ned RISE uppförandekod för leverantörer