Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Affärs- och innovationsområde: Digitalisering

Digitalisering genomsyrar idag samhälle, företag och påverkar individen i en icke tidigare skådad omfattning. Digital transformation kan ändå bedömas vara i tidiga faser inom flera sektorer. RISE initierar, faciliterar och driver digital transformation. RISE har en lång och gedigen erfarenhet av digitalisering och har spetskompetens inom väsentliga områden som AI (artificiell intelligens), Cybersäkerhet och integritet, avancerade sensorer, analys och lagring av stora datamängder, autonomitet, visualisering, design, IoT, tjänsteutveckling och användarbeteende.

Sverige kan än en gång bli världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter genom långsiktighet, helhetsgrepp och kraftsamling. Med fokus på datadriven innovation och tillämpad forskning stöttar RISE näringsliv och offentlig sektor till ökad förståelse för, och tillämpningar av, digitala lösningar.

Inom affärs- och innovationsområdet Digitalisering samlar vi koncernens digitaliseringsexpertis. Vi kombinerar tekniskt kunnande med branschkunskap, innovationsledningsförmåga, nationella och internationella nätverk med unika test- och demonstrationsmiljöer. Tillsammans med kunder och partners utvecklar vi ny teknik, nya arbetsmetoder och nya affärsmodeller för digital förnyelse och hållbar omställning. Allt detta med användaren i centrum.

Digitalisering betyder olika saker för olika företag och verksamheter. Oavsett var du befinner dig på din digitaliseringsresa är RISE din innovationspartner för digital förnyelse.

Affärsområdet fokuserar på följande områden:

Digitalisering inom industrin

Vi driver och samordnar kompetensutveckling och digitala tillämpningar inom industrin med särskilt fokus på artificiell intelligens, visualisering, industriell datasäkerhet och maskininlärande.

Läs mer om digitalisering inom industrin.
Kontakt: Marie-Louise Bergholt

Den uppkopplade individen

Området studerar hur individen använder digital teknik och hur digital teknik använder individen. Det vill säga hur individen påverkar sitt liv med digital teknik och hur företag och samhälle använder individens dataspår för olika syften.

Läs mer om den uppkopplade individen
Kontakt: Kristina Knaving

Uppkopplade städer

Stöder och driver utvecklingen av smarta, hållbara städer med stöd av datadriven innovation och tillämpade ICT-lösningar. Till förmån för människor, miljö, företag och samhällsaktörer.

Kontakt: Claus-Popp Larsen

RISE i det digitala Europa

Digitalisering och digital omställning är en central del av EU:s forsknings- och industripolitik, med höga ambitioner och flera stora satsningar. Fokusområdet RISE i det digitala Europa strävar efter att maximera möjligheterna med EU:s satsningar med fokus på att skapa nytta för Sverige.  RISE kan bidra med  kompetens och forskning och på det sättet vara med och påverka för största möjliga effekt i det svenska samhället. 

Kontakt : Adam Edström

Digitalisering offentlig sektor

Vi erbjuder kommuner, regioner och myndigheter hjälp med att identifiera och analysera digitala trender, utveckla digitala strategier och planer, genomföra digitala transformationer och implementera digitala tekniker och lösningar. Vi har också ett brett utbud av forsknings- och utvecklingstjänster, inklusive konsultation, utbildning och stöd, som kan hjälpa offentliga aktörer att nå sina mål inom digital transformation.

Kontakt: Conny Björnehall

Per-Olof Sjöberg

Kontaktperson

Per-Olof Sjöberg

Affärsutvecklare

+46 70 519 04 91

Läs mer om Per-Olof

Kontakta Per-Olof
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.