Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE forskningsråd

RISE Forskningsråd inrättades 2016 i syfte att säkerställa näringslivets engagemang och inflytande över RISE forskningsinriktning och strategi. Bakgrunden är att, i samband med konsolideringen av RISE AB, ingick parterna (RISE och de tidigare industriella ägarna) ett inflytandeavtal som ersättning för olika aktieägaravtal som funnits tidigare.

Forskningsrådets ansvar och huvudsakliga uppgifter är att vägleda RISE styrelse kring tvärfunktionella satsningsprojekt och fördelning av strategiska kompetensmedel. Rådet skall också vägleda RISE i strategiska frågor om forskningsinriktning och prioriterade frågor för näringslivet samt bidra med rådgivning kring, och hantering av, vissa forskningsfrågor.

Medlemmar i RISE Forskningsråd 2020

 • Mikael Dahlgren (ordförande), Forskningschef, ABB Sverige
 • Magnus Björsne, VD, AstraZeneca BioVentureHub
 • Wictoria Bondesson, Expert utbildning och forskning, LRF
 • Mats Fägerhag, VD, CEVT
 • Pasi Kangas, VP Technology, Sandvik
 • Per Kristensson, Professor, Karlstads Universtitet
 • Torbjörn Lundahl, Forskningsdirektör, Ericsson
 • Michael Persson, Innovationschef, Nouryon
 • Andreas Regnell, SVP Strategic Development, Vattenfall
 • Agneta Wargsjö, Chief Strategist, Trafikverket
 • Magnus Wikström, EVP Innovation, BillerudKorsnäs
 • Jan Hjelmgren, SVP Powertrain Engineering, Volvo Group
 • Håkan Herbertsson, Director Manufacturing Strategy, Husqvarna
 • Cecilia Katzeff, Docent KTH, KTH
 • Roger Johanson, Managing Partner, Carneo Alternative Solutions
 • Pär-Johan Lööf, Innovation Project Manager, Corporate R&D Lantmännen
 • Peter Johansson, Biträdande Näringspolitisk chef, Teknikföretagen
 • Anita Aspegren, VD, IQ Samhällsbyggnad
 • Henrik Gunnerling, Purchasing Development Manager, IKEA
 • Katarina Björklund, VP Group Strategy, SAAB
 • Lars Henrik Jörnving, VP & Head of Global Industrial Development, Scania