Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forskningsråd

19 ledamöter från näringsliv, akademi och offentlig sektor ska vägleda RISE i framtida forskningssatsningar.

Wictoria Bondesson - Expert på utbildning och forskning vid Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Sedan 2016 ordförande för Stiftelsen JTI, en forskningsstiftelse som består av både offentliga och privata intressenter, som finansierar jordbruks- och miljöteknisk forskning vid RISE. 2014-2016 styrelseledamot i Sveriges Lantbruksuniversitet. Tidigare praktikant på LRFs kontor i Bryssel och uppdrag på SLU Holding. Har arbetat på universitetsövergripande nivå med utbildningsfrågor på SLU, å studentkårernas vägnar. Agronom med inriktning på företagsekonomi.

Sofia Börjesson - Professor i innovation management vid Teknikens Ekonomi och Organisation, Chalmers. Forskar om ledning och organisering av innovation och förnyelse i etablerade strukturer, framför allt stora industriella företag. Ett särskilt forskningsintresse är innovationsförmåga och ledarskap för innovation på företagsledningsnivå – entreprenöriellt ledarskap. Tidigare föreståndare för Center for Business Innovation på Chalmers. Styrelseledamot i RISE Viktoria. Vice ordförande i IVA Avdelning VI och vice ordförande i IVA Väst.

Mikael Dahlgren - forskningschef ABB.

Pontus de Laval - CTO vid Saab. Tidigare chef division Electronic Warfare och en rad chefsposter inom företagets produktutveckling. Startade karriären hos Saab 1986 som ingenjör i radarteknik. Styrelsemedlem Lindholmen Science Park i Göteborg, ACREO Swedish ICT, Wallenberg Autonomous Systems Program och Combient AB. Ordförande för svensk-brasilianska centrumet för forskning och innovation. Har också varit medlem av styrelsen för Clean Sky, the European Union Joint Technology Initiative on next generation Aeronautics. MSc i elektroteknik vid KTH. Executive MBA från Handelshögskolan I Stockholm.

Saeid Esmaeilzadeh - Medgrundare och styrelseordförande, Serendipity Group. Sedan 2004 byggt, förvaltat och investerat i bolag inom olika områden såsom medicinteknik, avancerade material och cleantech. Ph.D. i inorgansisk kemi vid Stockholms Universitet.  

Mats Fägerhag - VD för CEVT (China Euro Vehicle Technology), Geely Groups europeiska R&D-center. Ansvarar för utvecklingen av modeller och teknologier inom Geely, Volvo Cars och Lynk & Co. 30 års yrkeserfarenhet, huvudsakligen från bilindustrin. Director Body and exterior development vid Saab Technical Development 1992 till 1998 och Executive Director of Product Development vid Saab Automobile. Ansvarade för utvecklingen av två nya, globala plattformar vid GM Europe i Tyskland. Vice President Technology, Innovation & Alliance vid Volvo Cars. MSc i maskinteknik vid Lunds universitet.

Pasi Kangas - Vice VD och chef för Forskning & Utveckling samt Kvalitet vid Sandvik Materials Technology. Har arbetat 26 år på Sandvik som forskningsingenjör, utvecklingschef, expert inom legeringsutveckling, förändringsledare, portföljansvarig och processägare för R&D-projekt samt affärsutvecklare inom medicinska produkter. Externa uppdrag: ledamot i Jernkontorets forsknings- och utbildningsråd, Jernkontorets fullmäktige, styrelsemedlem i MEFOR och styrelseordförande i Sandvik Utbildnings AB. Studier i teknisk fysik vid Uppsala universitet.

Per Kristensson - Professor och föreståndare för CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Gästprofessor vid NHH – Norges HandelsHöyskole (Center for Service Innovation). Har varit gästprofessor vid Arizona State University, WP Carey School of Business samt Mälardalens högskola. Forskar om kreativitet, innovation och organisationers värdeskapande processer. Doktorerade vid Göteborgs universitet 2003.

Torbjörn Lundahl - Forskningsdirektör, Ericsson.  Har haft en rad ledande poster inom Ericsson sedan 1993. Styrelsmedlem Vinnova SIP-program IoT Sweden och Mistra Sustainable Accessibility and Mobility Services. Civilingenjör elektroteknik Lunds tekniska högskola, Ms.S. Electrical Engineering, Wocester Polytechnic Institute, MA/USA.

Karsten Nielsen - Vice president och CTO vid AarhusKarlshamn. Chef, Application and New Product Development, AarhusKarlshamn, Business Area CCF, Aarhus, Danmark. Chef, Application & NPD, Aarhus Olie AS, Danmark. Application Manager, Santa Lucia Morellia, Mexico. Utbildad inom livsmedelsteknik. Diplomerad i Business Administration, SIMI, Köpenhamn.

Magnus Björsne - Vd AstraZeneca BioVentureHub AB, en öppen innovationssatsning inom Life Science. Har haft en rad ledande positioner inom strategi- och affärsutveckling på AstraZeneca. Lång erfarenhet inom läkemedelsbranschen. Executive MBA Henley Management College UK, Doktor i Organisk Kemi Stockholms universitet, B.Sc Kemi Lunds universitet. En rad styrelseuppdrag i bland annat RISE, SSIE, Beactica AB, AZ BioVentureHub AB, SwedenBio and Chromafora AB. 

Michael Persson - Innovationschef på Nouryon. Har haft en rad ledande poster inom företagets RD&I-organisation. M. Sc. i kemiteknik från Chalmers. MBA från Handelshögskolan I Göteborg. Doktor i keramisk kemi. Adjungerad professor i kiseldioxidkemi. Inriktad på material- och produktutveckling baserad på submikrona och/eller nanopartiklar. Medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Andreas Regnell - Chef Strategic Development vid Vattenfall. Ansvarar för utveckling av koncernstrategi, verksamhetsplanering, miljö, hållbarhet, samt forskning och utveckling. Chef Nordic Business Strategy, Vattenfall (2014-2015), Chef Strategy and Sustainability, Vattenfall 2010-2013. Senior Partner och Managing Director, Managing Partner i nordiska regionen, Boston Consulting Group 1992-2010. Analytiker och Account Manager, Citibank 1989-1992. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Camilla Rööst - Material & Innovation Manager, IKEA of Sweden. Har arbetat 18 år inom skogsindustrin, bland annat som processingenjör, forskningsingenjör, avdelningschef och R&D chef. Är K-92 från Chalmers och disputerade 2004 på KTH inom cellulosateknik. Har bland annat suttit i styrelsen för PFI och Swerea IVF samt varit ledamot i Skogsindustriernas forskningskommitté och forskningsstiftelse.

Ola Schultz-Eklund - Senior Vice President Group Technology, Holmen. Tidigare utvecklingschef vid Stora Fors, MD vid Holmens pappersbruk i Vargön och MD vid Iggesund Paperboard Ltd, UK. President of the Confederation of Paper Industries of Great Britain. Startade karriären vid dåvarande STFI. Tekn. lic. från KTH.

Jan Hjelmgren - Senior Vice President (SVP) för Powertrain Engineering inom Volvo Group Trucks Technology. Har sedan 1996 haft flera seniora ledarpositioner inom R&D. Civilingenjör Teknisk Fysik och teknologie licentiat i strukturdynamik från Chalmers Tekniska Högskola.

Agneta Wargsjö - Chef Strategisk Utveckling på Trafikverket, medlem i ledningsgruppen. Ansvar för omvärldsanalys, strategisk planering samt övergripande styrning av Trafikverkets FoI-verksamhet om drygt 500 Mkr per år. Lång erfarenhet av transportsystemutveckling, infrastrukturteknik och kundorienterade systemförändringar. Styrelseledamot i Drive Sweden och Forum för Transportinnovationer. Civilingenjör väg- och vattenbyggnad, tekn. licentiat inom stålbyggnad.

Magnus Wikström - Teknisk direktör på BillerudKorsnäs med investeringar, R&D och teknikutveckling som särskilda ansvarsområden. Erfarenhet från bolagsstyrelser både inom och utanför Sverige. Har arbetat inom BillerudKorsnäs-sfären i mer än sjutton år, dessförinnan som projektområdeschef på STFI (som numera ingår RISE). MSc i kemiteknik och docent i pappersteknisk ytbehandling vid KTH.

Klas Wåhlberg - VD för Teknikföretagen som är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenskbaserade teknik- och verkstadsindustrin med 3 900 medlemsföretag. Drygt 30 års erfarenhet från den elektrotekniska industrin, främst ABB och Bombardier, inom planering, projektledning, försäljning och företagsledning – inklusive vd-roller. Har också varit chef för Upplands lokaltrafik. Civilingenjör väg- och vattenbyggnad vid Chalmers. MBA i internationellt företagande vid Uppsala universitet och företagsspecifik utbildning på IMD i Lausanne i Schweiz.