Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Behandling av nätverks­medlemmars personuppgifter

Här hittar du information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara medlemmar i något utav RISE nätverk. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande medlemmar som behandlas av RISE.

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter om medlem i RISE forsknings- eller samverkansnätverk (hänvisas i denna text såsom ”Medlem”), i anledning av att Medlem eller dennes arbets- eller uppdragsgivare har eller har haft en affärsrelation med RISE avseende Medlemmens medlemskap i RISE nätverk, eller för eller har fört diskussioner/förhandlingar med RISE om en sådan affärsrelation.

Personuppgifter som RISE behandlar

De personuppgifter som RISE behandlar om sina Medlemmar är namn, telefonnummer, e-postadress samt personnummer, som RISE har erhållit ifrån dig eller din arbets- eller uppdragsgivare.

Från vilka källor RISE hämtar medlemmars personuppgifter

Utöver de uppgifter som Medlemmen själv lämnar till RISE kan RISE också komma att samla in personuppgifter från Medlemmens arbets- eller uppdragsgivare, från offentliga register eller från andra tredje parter med vilka RISE samverkar inom ramen för sitt uppdrag.

Ändamål och laglig grund

+

Till vilka personuppgifter lämnas

+

Lagringstider och gallring

+

Överföring av personuppgifter till tredje land

+

Rättigheter som medlem

+

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

RISE Research Institutes of Sweden AB, Org.nr. 556464-6874 Box 857 501 15 Borås

Ladda ner *personuppgiftsbehandling av nätverksmedlemmar" som PDF