Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Behandling av kunders och affärs­kontakters person­uppgifter

Här hittar du information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara Kontaktpersoner hos kund eller affärspartner. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande Kontaktpersoner som behandlas av RISE.

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter tillhörande kontaktpersoner hos RISE kunder och andra affärspartners (hänvisas i denna text såsom ”Kontaktpersoner”), i anledning av att Kontaktpersonen eller dennes arbets- eller uppdragsgivare har eller har haft en affärsrelation med RISE, eller för eller har fört diskussioner/förhandlingar med RISE om en kommande affärsrelation.

Personuppgifter som RISE behandlar

De grundläggande personuppgifter som RISE behandlar om sina Kontaktpersoner är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall personnummer. Utöver det behandlas i vissa fall ytterligare personuppgifter som lämnats till RISE av Kontaktpersonen eller dennes arbets- eller uppdragsgivare.

Från vilka källor RISE hämtar kontaktpersoners personuppgifter

Utöver de uppgifter som Kontaktpersonen själv lämnar till RISE kan RISE också komma att samla in personuppgifter från Kontaktpersonens arbets- eller uppdragsgivare, från offentliga register eller från andra tredje parter med vilka RISE samverkar inom ramen för sitt uppdrag. 

Ändamål och laglig grund

+

Till vilka personuppgifter lämnas

+

Lagringstider och gallring

+

Överföring av personuppgifter till tredje land

+

Rättigheter som kontaktperson

+

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

RISE Research Institutes of Sweden AB, Org.nr. 556464-6874 Box 857 501 15 Borås

Ladda ner *personuppgiftsbehandling gällande kundkontakt" som PDF