Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Effektmätning

En av RISE uppgifter är att ta fram ett effektmätningssystem för att se hur de satsningar som görs på instituten leder till de resultat som man förväntat av den förstärkta finansieringen.

Effektvärderingssystemet bygger på en studie som Tillväxtanalys genomfört 2013; Statliga forskningsinsatser - ett effektutvärderingssystem för RISE-instituten. Utöver detta redovisar RISE årligen till Klimat- och näringslivsdepartementet utifrån indikatorer som redovisas i ägaranvisningen.