Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Behandling av leverantörers personuppgifter

Detta dokument ger information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara nuvarande, tidigare och kommande Kontaktpersoner hos RISE anbudsgivare eller leverantörer. 

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter tillhörande kontaktpersoner hos RISE Anbudsgivare och Leverantörer (hänvisas i denna text såsom ”Kontaktpersoner”), i anledning av att Kontaktpersonen eller dennes arbets- eller uppdragsgivare har eller har haft en affärsrelation med RISE, eller för eller har fört diskussioner/förhandlingar med RISE om en kommande affärsrelation.

Personuppgifter som RISE behandlar

De grundläggande personuppgifter som RISE behandlar om sina Kontaktpersoner är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, CV och i vissa fall personnummer. Utöver det behandlas i vissa fall ytterligare personuppgifter som lämnats till RISE av Kontaktpersonen eller dennes arbets- eller uppdragsgivare.

Från vilka källor RISE hämtar kontaktpersoners personuppgifter

Utöver de uppgifter som Kontaktpersonen själv lämnar till RISE kan RISE också komma att samla in personuppgifter från Kontaktpersonens arbets- eller uppdragsgivare.

Ändamål och laglig grund

+

Till vilka personuppgifter lämnas

+

Lagringstider och gallring

+

Överföring av personuppgifter till tredje land

+

Rättigheter som kontaktperson

+

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

RISE Research Institutes of Sweden AB, Org.nr. 556464-6874 Box 857 501 15 Borås

Ladda ner *personuppgiftsbehandling gällande leverantörskontakt" som PDF