Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vår strategi

Vår strategi utgår från de behov som finns i omvärlden och de förväntningar som näringslivet och den offentliga sektorn har på oss. Strategin är ett verktyg för att skapa tillväxt. Den har sin grund i det uppdrag vi har från vår ägare, och den hjälper oss att accelerera omställningen. 

RISE är en syftesdriven organisation. Det innebär att vi kontinuerligt utvärderar våra lösningars och tjänsters bidrag till det högre syftet och vi väljer uppdrag som är i linje med vårt syfte. 

Vårt varför – nya lösningar för en hållbar framtid 

Vårt vad – konkurrenskraft och omställning på vetenskaplig grund 

Vårt hur – tillsammans skapar vi värde