Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vår strategi

Vår strategi utgår från de behov som finns i omvärlden och de förväntningar som näringslivet och den offentliga sektorn har på oss. Strategin är ett verktyg för att skapa tillväxt. Den har sin grund i det uppdrag vi har från vår ägare, och den hjälper oss att accelerera omställningen. 

Strategin för att uppnå våra mål och bidra till hållbar tillväxt i Sverige handlar om att erbjuda vetenskapligt baserade lösningar som stärker näringslivets konkurrenskraft och bidrar till hållbar omställning.

FN:s globala mål för hållbar utveckling sätter den övergripande riktningen för en hållbar framtid 2030. För oss på RISE utgör dessa mål en ledstjärna i vårt arbete, en vision av vad vi, tillsammans med våra kunder och partners, vill åstadkomma. 

RISE strategi för hållbar tillväxt 2022–2026 utgår från fem prioriterade samhällsutmaningar i den svenska forskningspropositionen.

Klimat och miljö

+

Hälsa och välfärd

+

Digitalisering

+

Kompetensförsörjning och arbetsliv

+

Demokratiskt och starkt samhälle

+