Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vår strategi

Vår strategi utgår från de behov som finns i omvärlden och de förväntningar som näringslivet och den offentliga sektorn har på oss. Strategin är ett verktyg för att skapa tillväxt. Den har sin grund i det uppdrag vi har från vår ägare, och den hjälper oss att accelerera omställningen. 

Strategin för att uppnå våra mål och bidra till hållbar tillväxt i Sverige handlar om att erbjuda vetenskapligt baserade lösningar som stärker näringslivets konkurrenskraft och bidrar till hållbar omställning.

Våra värderingar tillit, nyfikenhet, samarbete och värdeskapande, är en central del av vår strategi för att vi ska nå framgång i vårt viktiga uppdrag. Vi är fler än 3 000 passionerade forskare, tekniker, projektledare, ingenjörer och andra skarpa hjärnor med ett brett spektrum av kompetenser. Och det behövs när vi tillsammans med kunder och partners från näringsliv, offentlig sektor och akademi tar oss an några av samhällets viktigaste och tuffaste utmaningar.

Kort sagt, tillsammans skapar vi värde.