Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Oberoende och opartiskhet

RISE agerar i flera olika roller som bland annat innefattar provning, certifiering, verifiering, anmält organ, inspektion och kontroll, kalibrering, forskning och utveckling, rådgivning, utbildning och har ansvaret för  stora delar av Sveriges nationella metrologi. För att säkra objektiviteten kan RISE inte verka i alla roller för samma kund och produkt. Detta innebär att RISE måste ha fungerande rutiner för att undvika sådana fall. 

RISE drivs på ett sätt som ser till att vår verksamhet är oberoende, opartisk och objektiv gällande de tjänster som vi erbjuder.

RISE säkerställer objektivitet och integritet i genomförandet av olika uppdrag för att undvika intressekonflikter, vilket är grundläggande för att upprätthålla kundernas, intressenternas, anställdas och allmänhetens förtroende. Det finns inget egenintresse i resultatet av genomförandet av våra tjänster. RISE följer tillämpliga krav på opartiskhet enligt lagar, förordningar, ackrediteringar och standarder.

RISE har upprättat och följer interna riktlinjer och processer som säkerställer att alla potentiella risker för partiskhet och brist på objektivitet identifieras, minimeras eller elimineras samt dokumenteras.

RISE deltar inte i att konstruera, tillverka, leverera, installera, köpa, äga, underhålla eller utföra konsulttjänster för produkter som vi certifierar eller verifierar. Undantag är köp eller ägarskap för RISE eget bruk. Vi erbjuder eller tillhandahåller heller inte konsulttjänster till tillverkaren, dennes auktoriserade representant, en underleverantör eller en affärskonkurrent i fråga om konstruktion, tillverkning, marknadsföring eller underhåll av de produkter eller processer som är under bedömning. Detta gäller för alla områden och produkter där RISE har en roll som tredjepartscertifierare oavsett om vi kommer att certifiera den enskilde kundens produkt eller ej.

Med RISE avses även alla dotterbolag som ingår i koncernen.