Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Behandling av forsknings­deltagares person­uppgifter

Här hittar du information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara Deltagare som deltar i forskningsprojekt. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande Deltagare.

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter tillhörande deltagare (”Deltagare”) i forskningsprojekt/­samverkansprojekt/­centrumbildning/forskningsstudie (Forskningsprojekt”), i anledning av att Deltagaren eller dennes arbets- eller uppdragsgivare deltar eller har deltagit i Forskningsprojekt (eller i ansökan därom).

Personuppgifter som RISE behandlar

De grundläggande personuppgifter som RISE behandlar om sina Deltagare är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bild, personnummer, ekonomisk information (t.ex. lön och bank-kontonummer), CV samt utbildningsnivå.

Från vilka källor RISE hämtar medlemmars personuppgifter

Utöver de personuppgifter som RISE samlar in från Deltagaren själv, kan RISE också komma att samla in personuppgifter från Deltagarens arbets- eller uppdragsgivare, från offentliga register, från övriga projektparter, eller från andra tredje parter med vilka RISE samverkar inom ramen för sitt uppdrag.

Ändamål och laglig grund

+

Till vilka personuppgifter lämnas

+

Lagringstider och gallring

+

Överföring av personuppgifter till tredje land

+

Rättigheter som besökare

+

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

RISE Research Institutes of Sweden AB, Org.nr. 556464-6874 Box 857 501 15 Borås

Ladda ner "personuppgiftsbehandling gällande forskningsdeltagare" som PDF