Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Styrelse och revisor

RISE Styrelse består av åtta stämmovalda ledamöter, tre ordinarie arbetstagarrepresentanter och två suppleanter.

Styrelsemedlemmar

Jan Wäreby (född 1956), styrelsens ordförande sedan januari 2017, ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet. Tidigare Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, dessförinnan Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia samt vice VD och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications. Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Tobii AB.

Anna-Karin Stenberg (född 1956), styrelseledamot sedan 2015, ordförande i revisionsutskottet. Vice president head of corporate control, Telia Company AB. Tidigare CFO Praktikertjänst AB, CFO Vattenfall Nordic, Business Controller Atlas Copco, Business controller ABB, bl.a. inom Corporate Research. Civilekonom med internationell inriktning, Linköpings universitet. Styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, ledamot i valberedningen till Skandias fullmäktige.

Fredrik Winberg (född 1949), styrelseledamot sedan 2015, ledamot i revisionsutskottet. Egen konsultverksamhet. Tidigare VD Cementa, marknadsdirektör Heidelbergcement Northern Europe, medgrundare av Biteam AB, Stockholm och Oxeon AB i Borås. Civilekonom. Styrelseordförande i Byggmaterialindustrierna, styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och styrelsesuppleant i Svenskt Näringsliv. Ledamot i IVA:s näringslivsråd.

Hanna Lagercrantz (född 1970), ledamot i styrelsen sedan april 2018, ledamot i revisionsutskottet. Kansliråd, Näringsdepartementet.Tidigare Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg 1994-1998. Aktieanalytiker och Investor Relations på SEB 1999-2008, Regeringskansliet sedan 2008. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Styrelseledamot i Almi Företagspartner AB och Swedfund International AB. Civilekonom, M. Science, Handelshögskolan Stockholm, M. Phil. in Economics, Cambridge University, UK. 

Klas Bendrik (född 1969), ledamot i styrelsen sedan april 2018, ledamot i revisionsutskottet. Vice President and Executive Partner, Gartner. Tidigare Senior Vice President and Group CIO Volvo Car Group AB, Styrelseledamot i Volvo Cars bolag, oberoende styrelse ledamot i CAB AB sedan 2012. Tidigare även roller inom bla Mölnlycke Health Care, Accenture och ASSA ABLOY inom Innovation, IT och Digitalisering. Bachelor of Science, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt Marinens Krigshögskola (Reservofficer, Kapten).

Sara Mazur (född 1966), styrelseledamot sedan april 2018, medlem i ersättningsutskottet. Vice ordförande Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Tidigare Vice President and Head of Ericsson Research, Ericsson AB, and Vice President System Management and R&D Operations, Business Unit Networks, Ericsson AB. Civilingenjör Elektroteknik Kungliga Tekniska Högskolan samt Teknologie Doktor och Docent Fusionsplasmafysik Kungliga Tekniska Högskolan. Hedersdoktor Luleå Tekniska Universitet. Styrelseledamot Saab AB, Investor AB, Combient AB, Chalmers Tekniska Högskola AB, Nobel Media AB samt ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien Avdelning XI Forskning och Utbildning.

Sven Wird (född 1951), styrelseledamot sedan 2015, medlem i ersättningsutskottet. S Wird Consulting AB. Tidigare Senior Vice President, Group Technology, Holmen AB. Master of Science Chemistry, Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Sveaskog AB, Melodea Ltd och Nordiska Virkesbörsen AB.

Torbjörn Holmström (född 1955), ledamot sedan 2017, medlem i ersättningsutskottet.Senior Advisor (R&D) för CEO, Volvo Group. Tidigare Executive Vice President Volvo Group Trucks Technology och CTO, Volvo Group. Styrelseledamot i flertalet Volvobolag, Deutz AG, Vice Ordförande Chalmers Tekniska Högskola sedan 2013, ledamot i Volvo Research and Educational Foundation sedan 2017, Teknikföretagen Production 2030 samt RISE sedan 2017. Master of Science Mechanical Engineering, Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetstagarrepresentanter - ordinarie:

Ulf Nordberg (född 1959), ledamot sedan 2018 (ordinarie), ledamot av ersättningsutskottet, tidigare styrelseledamot i SP AB (suppleant) som sedan övergick till att bli RISE AB. Senior projektledare inom Jordbruk och Livsmedel, Biovetenskap och Material. Styrelseledamot i SACO RISE. Civilingenjör, Samhällsbyggnadsteknik, Luleå Tekniska Universitet.

Linda Ikatti (född 1972), ledamot sedan 2017 (ordinarie), tidigare suppleant sedan 2015. Provningsingenjör inom byggnads­fysik vid RISE Samhällsbyggnad, ordförande i Unionenklubben vid RISE. Ingenjör Sven Erikssongymnasiet i Borås. Högskole­studier inom kemi på högskolan i Borås. Styrelseledamot (suppleant) i Borås Stad Textile Fashion AB och 2:e vice ordförande i Förskolenämnden Borås Stad.

Magnus Naesman (född 1955), ledamot sedan 2013, ledamot i revisionsutskottet. Seniorutredare på RISE CBI Betonginstitutet. Tidigare styrelseledamot av BLOCO AB, FFNS Gruppen AB (publ), SWECO AB (publ) och CBI AB. Civilingenjör, Väg och Vattenbyggnadskonst, Kungliga Tekniska Högskolan.

Arbetstagarrepresentanter - suppleanter:

Johan Berglund (född 1978), ledamot sedan 2018. Ledamot (suppleant) i Swerea AB sedan 2017. Forskare och projektledare inom tillverkningsteknik på RISE IVF. Civilingenjör, Industriell ekonomi, Luleå tekniska universitet. Teknologie doktor, Tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola.

Jonas Söderberg (född 1959), ledamot sedan 2018. Forskare inom människa/maskin-interaktion med särskild inriktning på virtual reality, interactive media och "smarta hem" på RISE SICS sedan 1998. Aktiv i klubbstyrelsen för SACO-klubben vid SICS sedan 2010. Tidigare arbetat i Kulturförvaltningen i Stockholms Stad, på Folkoperan och på Historiska Museet. Grundutbildning: Högre utbildning i komposition av elektronisk musik och datormusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1980-83.

 

Verkställande direktör

Pia Sandvik (född 1964), VD RISE Research Institutes of Sweden AB. Tidigare VD Länsförsäkringar Jämtland, rektor vid Luleå tekniska universitet. Civilingenjör (maskinteknik, Linköpings universitet), teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik. Styrelseledamot i Entreprenörskapsforum och vice ordförande i IVA:s näringslivsråds styrelse.

Revisorer

KPMG AB - Aukt. revisor Ingrid Hornberg Román, huvudansvarig.