Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Styrelse och revisor

RISE Styrelse består av åtta stämmovalda ledamöter, tre ordinarie arbetstagarrepresentanter och tre suppleanter.

Styrelsemedlemmar

Jan Wäreby (född 1956), Styrelsens ordförande sedan januari 2017, ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet. Tidigare Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, dessförinnan Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia samt vice VD och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications. Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola. Styrelsemedlem i Tobii AB, Gapwaves AB, Incell Internationel AB, Agapi Boating AB och Defentry AB.

Anna-Karin Stenberg (född 1956), Styrelseledamot sedan 2015, ordförande i revisionsutskottet. Business Area Controller Vattenfall BA Markets, Vice president head of corporate control, Telia Company AB. Tidigare CFO Praktikertjänst AB, CFO Vattenfall Nordic, Business Area Controller Atlas Copco samt Head of Global Shared Services, Business controller ABB (Corporate Research). Civilekonom med internationell inriktning, Linköpings universitet.

Fredrik Winberg (född 1949), Styrelseledamot sedan 2015, ledamot i revisionsutskottet. Egen konsultverksamhet. Tidigare VD Cementa, marknadsdirektör Heidelbergcement Northern Europé. Styrelseordförande i Byggmaterialindustrierna, styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och styrelsesuppleant  i Svenskt Näringsliv. Olika befattningar inom Avesta AB och Ratos AB. Civilekonom med marknadsinriktning, Pol. Mag. vid Uppsala Universitet. Ordförande och medgrundare i Biteam AB och Fureho AB och styrelseledamot och medgrundare i Oxeon AB. Advisory Board i Echostonehousing i USA. Medlem i IVA:s näringslivsråd.

Hanna Lagercrantz (född 1970), Ledamot i styrelsen sedan april 2018, ledamot i revisionsutskottet. Kansliråd, Näringsdepartementet. Tidigare Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg. Aktieanalytiker och Investor Relations på SEB. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Styrelseledamot i Almi Företagspartner AB och AB Svensk Export- kredit, Swedfund International AB. Civilekonom, M. Science, Handelshögskolan Stockholm, M. Phil. in Economics, Cambridge University, UK.

Klas Bendrik (född 1969), Ledamot i styrelsen sedan april 2018, ledamot i revisionsutskottet. Chief Digital Transformation Officer i DNV GL, Tidigare Vice President and Executive Partner, Gartner. Tidigare Senior Vice President and Group CIO Volvo Car Group AB, Styrelseledamot i Volvo Cars bolag, oberoende styrelseledamot i CAB AB sedan 2012. Tidigare även controller inom bla Mölnlycke Health Care, Accenture och ASSA ABLOY inom Innovation, IT och Digitalisering. Bachelor of Science, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt Marinens Krigshögskola (Reservofficer, Kapten).

Elena Fersman (född 1978), Styrelseledamot sedan april 2019. Forskningsdirektör inom Artificiell Intelligens, Ericsson AB. Adjungerad professor inom cyberfysiska system, Kungliga Tekniska Högskolan. Civilingenjör och Civilekonom Tekniska Universitetet i Sankt Petersburg.Teknologie Doktor inom datavetenskap Uppsala Universitet och Docent inom cyberfysiska system Kungliga Tekniska Högskolan.

Sven Wird (född 1951), Styrelseledamot sedan 2015, medlem i ersättningsutskottet. Ägare av S Wird Consulting AB. Tidigare Senior vice President i Holmen AB, samt ledande befattningar i Modo Paper AB, Norske Skog AS samt SCA. Master of Science Chemistry, Chalmers Tekniska Högskola. Ordförande i Nordiska Virkesbörsen AB samt styrelseledamot i Sveaskog AB.

Torbjörn Holmström (född 1955), Ledamot sedan 2017, medlem i ersättningsutskottet. Senior Advisor (R&D) för CEO, Volvo Group. Tidigare Executive Vice President Volvo Group Trucks Technology och CTO, Volvo Group. Styrelseledamot i flertalet Volvobolag, tidigare i Deutz AG, Vice Ordförande Chalmers Tekniska Högskola sedan 2013, ledamot i Volvo Research and Educational Foundation sedan 2017, Teknikföretagen Produktion2030 samt RISE sedan 2017. Master of Science Mechanical Engineering, Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetstagarrepresentanter - ordinarie:

Linda Ikatti (född 1972), Ledamot sedan 2010 (ordinarie), tidigare ledamot i SP AB och RISE Holding AB. Provningsingenjör inom byggnadsfysik vid RISE Samhällsbyggnad, ordförande i Unionenklubben vid RISE. Ingenjör Sven Erikssongymnasiet i Borås. Högskolestudier inom kemi på högskolan i Borås. Styrelseledamot i Borås Stad Textile Fashion AB och 2:e vice ordförande i Förskolenämnden Borås Stad.

Magnus Naesman (född 1955), Ledamot sedan 2013, ledamot i revisionsutskottet. Seniorutredare på RISE CBI Betonginstitutet. Tidigare styrelseledamot av BLOCO AB, FFNS Gruppen AB (publ), SWECO AB (publ) och CBI AB. Civilingenjör, Väg och Vattenbyggnadskonst, Kungliga Tekniska Högskolan.

Ulf Nordberg (född 1959), Ledamot sedan 2018 (ordinarie), ledamot av ersättningsutskottet, tidigare styrelseledamot i SP  AB  (suppleant) som sedan övergick till att bli RISE AB. Senior projektledare inom Jordbruk och Livsmedel, Biovetenskap och Material. Styrelseledamot i SACO RISE. Civilingenjör, Samhällsbyggnadsteknik, Luleå Tekniska Universitet.

Arbetstagarrepresentanter - suppleanter:

Johan Berglund (född 1978), Ledamot sedan 2018. Forskare och projektledare inom tillverkningsteknik på RISE IVF. Civilingenjör, Industriell ekonomi, Luleå tekniska universitet. Teknologie doktor, Tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola. Ledamot (suppleant) i Swerea AB sedan 2017.

Jonas Söderberg (född 1959), Ledamot sedan 2018. Forskare inom människa/maskin-interaktion med inriktning på virtual reality, interactive media och ”smarta hem” på RISE SICS sedan 1998. Aktiv i styrelsen för SACO-klubben vid SICS sedan 2010.Tidigare arbetat på Kulturförvaltningen i Stockholms Stad, Folkoperan och Historiska Museet. Högre utbildning i komposition av elektronisk musik och datormusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1980-83.

Magnus Hillergren (född 1974), Arbetstagarrepresentant, ledamot (suppleant) sedan 2018. Forskningsingenjör på RISE Innventia AB sedan -00. Aktiv i lokala Unionenklubben.

Verkställande direktör

Pia Sandvik (född 1964), VD RISE Research Institutes of Sweden AB. Tidigare VD Länsförsäkringar Jämtland, rektor vid Luleå tekniska universitet. Civilingenjör (maskinteknik, Linköpings universitet), teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik. Styrelseledamot i Entreprenörskapsforum och vice ordförande i IVA:s näringslivsråds styrelse.

Revisorer

KPMG AB - Aukt. revisor Ingrid Hornberg Román, huvudansvarig.