Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Styrelse och revisor

RISE Styrelse består av åtta stämmovalda ledamöter, tre ordinarie arbetstagarrepresentanter och tre suppleanter.

Styrelsemedlemmar

Jan Wäreby (född 1956), Styrelsens ordförande sedan 2017, ordförande i ersättningsutskottet. Tidigare Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, dessförinnan Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia samt vice VD och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications. Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola. Styrelsemedlem i Exportkreditnämnden (EKN), Tobii AB, Kebni AB och Agapi Boating AB.

Anna-Karin Stenberg (född 1956), Styrelseledamot sedan 2015, ordförande i revisionsutskottet. Senior Vice President Business Area Markets, Vattenfall, Business Area Controller Vattenfall BA Markets, Vice president head of corporate control, Telia Company AB. Tidigare CFO Praktikertjänst AB, CFO Vattenfall Nordic, Business Area Controller Atlas Copco samt Head of Global Shared Services, Business controller ABB (Corporate Research). Civilekonom med internationell inriktning, Linköpings universitet.

Hanna Lagercrantz (född 1970), Styrelseledamot sedan 2018, ledamot i revisionsutskottet. Kansliråd, Finansdepartementet. Tidigare Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg. Aktieanalytiker och Investor Relations på SEB. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Styrelseledamot i Almi AB och AB Svensk Export-kredit. Civilekonom, M. Science, Handelshögskolan Stockholm, M. Phil. in Economics, Cambridge University, UK.

Klas Bendrik (född 1969), Styrelseledamot sedan 2018, ledamot i revisionsutskottet. Chief Digital & Development Officer i DNV. Tidigare Vice President and Executive Partner, Gartner. Tidigare Senior Vice President and Group CIO Volvo Car Group AB, Styrelseledamot i Volvo Cars bolag, oberoende styrelseledamot i CAB AB sedan 2012. Tidigare även roller inom bland annat Mölnlycke Health Care, Accenture och ASSA ABLOY inom Innovation, IT och Digitalisering. Bachelor of Science, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt Marinens Krigshögskola (Reservofficer, Kapten).

Torbjörn Holmström (född 1955), Styrelseledamot sedan 2017, ledamot i ersättningsutskottet. Styrelseledamot i STENA Recycling och MAX IV, styrelseordförande i Assar Gabrielssons och Volvo Research and Educational Foundation. Tidigare: CTO Volvo Group samt ordförande Chalmers Tekniska Högskola och Chalmers Stiftelsen. Master of Science Mechanical Engineering, Chalmers Tekniska Högskola.

Pernilla Jonsson (född 1972), Styrelseledamot sedan 2022. Chef för Ericsson Consumer & Industry Lab. Styrelseledamot i forskningsprogrammet WASP-HS, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program - Humanities and Society, samt ledamot i Digital Future’s Societal Committee på KTH. Bildat flera advisory boards och innovation advisory boards.

Mikael Hannus (född 1968), Styrelseledamot sedan 2022, ledamot i ersättningsutskottet. Senior Vice President Group Innovation and R&D Stora Enso och Vetenskaplig Sekreterare Marcus Wallenberg Priset. Ledamot i Svenska Teknikvetenskapsakademien i Finland. Tidigare VP Group R&D, VP Biorefinery & Bioenergy och VP Energy Stora Enso. Tidigare styrelseordförande Innventia AB. Övriga styrelseuppdrag: Swetree Technologies AB (ordf), Treesearch (ordf). Diplomingenjör Processteknik Åbo Akademi och eMBA Handelshögskolan i Stockholm.

Cristina Petrescu (född 1968), Styrelseledamot sedan 2022, ledamot i revisionsutskottet. CEO Healthcare, Seniors and Education Sodexo Sverige. Head of Digital and Innovation, Sodexo Continental Europe. Tidigare Executive Vice President Healthcare, Welfare and Education på Tieto, dessförinnan Vice President Energy Utilities på Tieto samt Vice President R&D på Tieto Sverige. Styrelseledarmot i Softronic AB. Bachelor of Science in Computer Science, Dataingenjör från Karlstads Universitet. Har även läst Rymdteknik vid Umeå Universitet i Kiruna samt Kärnfysik, Bucharest University, Romania. 

Arbetstagarrepresentanter - ordinarie:

Ulf Nordberg (född 1959), styrelseledamot sedan 2018, ledamot i revisionsutskottet. Tidigare styrelseledamot i JTI AB och SP AB (suppleant) som sedan övergick till att bli RISE AB. Senior projektledare inom Kretsloppsteknik, division Bioekonomi och hälsa. Styrelseledamot och vice ordförande i SACO RISE. Civilingenjör, Samhällsbyggnadsteknik, Luleå Tekniska Universitet.

Marie Sjölinder (född 1965), styrelseledamot sedan 2021. Senior forskare och projektledare i division Digitala system. Filosofie doktor i psykologi, Stockholms universitet.

Mats Lidbeck, (född 1961), styrelseledamot sedan 2024, ledamot i ersättningsutskottet. Tidigare styrelseledamot i SP AB som sedan övergick till att bli RISE AB. Revisionsledare, division samhällsbyggnad. Styrelseledamot och vice ordförande i Unionenklubben på RISE. Skogsmästare, SLU Skinnskatteberg samt Högskoleingenjör, mät och kvalitetsteknik, Borås Högskola.

Arbetstagarrepresentanter - suppleanter:

Yvonne Nordin (född 1969), styrelseledamot sedan 2022. Senior projektledare på RISE Processum sedan 2007. Högskoleingenjör inom miljöteknik, Mittuniversitetet. Enstaka kurser inom projektledning, biogasteknik, kvalitetsutveckling och miljörevision. Arbetsplatsombud (APO-F) för Unionen på Processum.

Stacy Trey (född 1979), styrelseledamot sedan 2023. Senior forskare på RISE sedan 2020. PhD inom Polymer Vetenskap och Teknik, The University of Southern Mississippi. Post-doktoralt arbete på Kungliga Tekniska Högskolan på Fiber och Polymer.

Magnus Wikander, styrelseledamot sedan 2024. Maritim försäljning, division Säkerhet och transport.

Vd och koncernchef

Malin Frenning (född 1967), vd på RISE sedan 2023. Tidigare Executive Vice President and Head of Infrastructure, AFRY, Landstingsdirektör SLL samt flertalet befattningar TeliaSonera Group. Styrelseledamot i SJ och Polhem Infra. Mech Eng och Honorary Dr Luleå tekniska universitet.

Revisorer

EY - huvudansvarig Jennifer Rock-Baley