Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Styrelse och revisor

RISE Styrelse består av åtta stämmovalda ledamöter, tre ordinarie arbetstagarrepresentanter och tre suppleanter.

Styrelsemedlemmar

Jan Wäreby (född 1956), Styrelsens ordförande sedan 2017, ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet. Tidigare Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, dessförinnan Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia samt vice VD och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications. Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola. Styrelsemedlem i Exportkreditnämnden (EKN), Tobii AB, Kebni AB, Imsys AB, Defentry AB, Agapi Boating AB och Fine Wine Club AB.

Anna-Karin Stenberg (född 1956), Styrelseledamot sedan 2015, ordförande i revisionsutskottet. Senior Vice President Business Area Markets, Vattenfall, Business Area Controller Vattenfall BA Markets, Vice president head of corporate control, Telia Company AB. Tidigare CFO Praktikertjänst AB, CFO Vattenfall Nordic, Business Area Controller Atlas Copco samt Head of Global Shared Services, Business controller ABB (Corporate Research). Civilekonom med internationell inriktning, Linköpings universitet.

Fredrik Winberg (född 1949), Styrelseledamot sedan 2015. Egen konsultverksamhet. Tidigare VD Cementa, marknadsdirektör Heidelbergcement Northern Europe. Styrelseordförande i Byggmaterialindustrierna, styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och styrelsesuppleant i Svenskt Näringsliv. Olika befattningar inom Avesta AB och Ratos AB. Civilekonom med marknadsinriktning, Pol. Mag. vid Uppsala Universitet. Ordförande och medgrundare i Biteam AB och Fureho AB och styrelseledamot och medgrundare i Oxeon AB. Advisory Board i Echostonehousing i USA. Medlem i IVA:s näringslivsråd.

Hanna Lagercrantz (född 1970), Styrelseledamot sedan 2018, ledamot i revisionsutskottet. Kansliråd, Näringsdepartementet. Tidigare Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg. Aktieanalytiker och Investor Relations på SEB. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Styrelseledamot i Almi Företagspartner AB och AB Svensk Export-kredit. Civilekonom, M. Science, Handelshögskolan Stockholm, M. Phil. in Economics, Cambridge University, UK.

Klas Bendrik (född 1969), Styrelseledamot sedan 2018, ledamot i revisionsutskottet. Chief Digital Transformation Officer i DNV. Tidigare Vice President and Executive Partner, Gartner. Tidigare Senior Vice President and Group CIO Volvo Car Group AB, Styrelseledamot i Volvo Cars bolag, oberoende styrelseledamot i CAB AB sedan 2012. Tidigare även roller inom bland annat Mölnlycke Health Care, Accenture och ASSA ABLOY inom Innovation, IT och Digitalisering. Bachelor of Science, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt Marinens Krigshögskola (Reservofficer, Kapten).

Elena Fersman (född 1978), Styrelseledamot sedan 2019. Forskningsdirektör inom Artificiell Intelligens, Ericsson AB. Adjungerad professor inom cyberfysiska system, Kungliga Tekniska Högskolan. Civilingenjör och Civilekonom Tekniska Universitetet i Sankt Petersburg. Teknologie Doktor inom datavetenskap Uppsala Universitet och Docent inom cyberfysiska system Kungliga Tekniska Högskolan. Styrelseordförande Mainlyai AB.

Sven Wird (född 1951), Styrelseledamot sedan 2015, ledamot i ersättningsutskottet. Ägare av S Wird Consulting AB. Tidigare Senior vice President i Holmen AB, samt ledande befattningar i Modo Paper AB, Norske Skog AS samt SCA. Master of Science Chemistry, Chalmers Tekniska Högskola. Ordförande i Nordiska Virkesbörsen AB samt styrelseledamot i Sveaskog AB, Biofiber Tech Sweden AB och Setra Group AB.

Torbjörn Holmström (född 1955), Styrelseledamot sedan 2017, ledamot i ersättnings-utskottet. Senior Advisor (R&D) för CEO, Volvo Group. Tidigare Executive Vice President Volvo Group Trucks Technology och CTO Volvo Group. Styrelseledamot i flertalet Volvobolag, tidigare också i Deutz AG, vice ordförande Chalmers Tekniska Högskola sedan 2013 och ordförande sedan 2020, ordförande i Volvo Research and Educational Foundation sedan 2017, ledamot i styrelsen för Gasum OY. Master of Science Mechanical Engineering, Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetstagarrepresentanter - ordinarie:

Linda Ikatti (född 1972), Styrelseledamot sedan 2010, tidigare ledamot i SP AB och RISE Holding AB. Provningsingenjör inom byggnadsfysik vid RISE Samhällsbyggnad, ordförande i Unionenklubben vid RISE. Ingenjör Sven Erikssongymnasiet i Borås. Högskolestudier inom kemi på högskolan i Borås. Andre vice ordförande i AB Bostäder Borås.

Johan Berglund (född 1978), styrelseledamot sedan 2018, ledamot i ersättningsutskottet. Forskare och projektledare inom tillverkningsprocesser på RISE IVF. Civilingenjör, Industriell ekonomi, Luleå tekniska universitet. Teknologie doktor, Tillverkningsteknik, Chalmers tekniska högskola. Ledamot (suppleant) i Swerea AB sedan 2017.

Ulf Nordberg (född 1959), Styrelseledamot sedan 2018, ledamot i revisionsutskottet. Tidigare styrelseledamot i JTI AB och SP AB (suppleant) som sedan övergick till att bli RISE AB. Senior projektledare inom Kretsloppsteknik, Bioekonomi och Hälsa. Styrelseledamot och vice ordförande i SACO RISE. Civilingenjör, Samhällsbyggnadsteknik, Luleå Tekniska Universitet.

Arbetstagarrepresentanter - suppleanter:

Magnus Hillergren (född 1974), styrelseledamot sedan 2018. Forskningsingenjör på RISE Bioekonomi och hälsa sedan -00. Aktiv i lokala Unionenklubben.

Helena Björk (född 1976), styrelseledamot sedan 2021.  Projektledare inom Mätteknik på RISE. Högskoleingenjör; Produkt och processdesign från Högskolan i Borås. Koordinator av produktionskluster Geometri och kvalitet. Medlem i produktionsrådet i Produktion2030

Marie Sjölinder (född 1965), styrelseledamot sedan 2021. Senior forskare och projektledare RISE Digitala system. Filosofie doktor i psykologi, Stockholms universitet.

Verkställande direktör

Pia Sandvik (född 1964), VD RISE Institutes of Sweden AB. Tidigare VD Länsförsäkringar Jämtland, rektor vid Luleå tekniska universitet. Civilingenjör (maskinteknik, Lin¬köpings universitet), teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik samt ledamot i IVA avdelning XI Utbildning och forskning. Styrelseordförande för KTH samt styrelseledamot i Almi Företagspartner AB och Prevas AB.

Revisorer

KPMG AB - Aukt. revisor Ingrid Hornberg Román, huvudansvarig.