Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Affärs- och innovationsområde: Material­omställning

Av världens alla material är idag bara 8,6 procent cirkulära samtidigt som CO2-utsläppen måste reduceras kraftigt. Affärs- och innovationsområdet Materialomställning erbjuder expertis och testbäddar inom cirkulära affärs­modeller, livscykelanalys, material­utveckling, material­ekosystem och framtidens material­produktion – med målet att skapa hållbar och konkurrenskraftig material­användning.

De flesta företag har behov av material, att använda rätt material och designa sina produkter och tjänster för att maximera nytta och värde av de material som brukas. För att minska klimatbelastningen och utarmningen av jordens resurser måste såväl Sverige som övriga världen ställa om mot hållbara material och cirkulära produktionsprocesser. 

Affärs- och innovationsområdet Materialomställning har som målsättning att bevara och utveckla Sveriges ledande position inom material–användning ur ett ekonomiskt värdeskapande och miljömässigt perspektiv samt att bygga kunskap och arbetstillfällen för framtiden med Sverige som bas.

Affärsområdet fokuserar på följande områden:

Cirkulär omställning

På RISE ser vi cirkulär omställning som en nödvändig och kraftfull motor för innovation. Vi tar fram kunskap och verktyg för att stötta svenskt näringsliv och samhälle att gå från vision till handling. Fokus ligger på mätningar, spårbarhet, verktyg och lönsamma nya affärsmodeller för en cirkulär ekonomi.

Läs mer om cirkulär omställning.
Kontakt: Josefina Sallén

Framtida materialproduktion

Produktionen av material, nya som återvunna är ofta resurskrävande och påverkar även framtida möjligheter att återanvända, uppvinna eller återvinna materialen. Framtida materialproduktion handlar om framtagning av nya, gröna, hållbara och återvinningsbara material, samt att stötta befintlig materialproduktion till en övergång mot mer cirkulära processer. 

Läs mer om produktion och tillverkning.
Kontakt: Mikael Ludvigsson

Materialcirkulation

Fokusområdet Materialcirkulation verkar för ökad återvinning och upcycling (uppvinning) där värdet av materialresurser kan höjas. Detta är en förutsättning för ökad cirkularitet. Vägen framåt kommer kräva omtag kring insamling, återvinning och hur vi skapar nya marknader för material, genom flera produktcykler än en. 

Läs mer om materialomställning.
Kontakt: Carl Jensen

Spårbara och kvalitetssäkra cirkulära material 

Framtidens material skall vara transparenta och spårbara, det är en förutsättning för insatser i hela värdekedjan som rör resurseffektivitet och cirkularitet. Cirkulerade material ska också vara kvalitetssäkrade. Detta område fokuserar på spårbarhet och kvalitetssäkring bl.a. med koppling till regelverk, standards, tekniker och informationsflöden.

Kontakt: Hanna Lindén