Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Utveckla och skala upp

RISE erbjudande inom tillämpad forskning och utveckling bidrar till att den tekniska utvecklingen i samhället ligger i framkant. Detta sker ofta via de projekt som vi driver och genomför i samarbete med näringsliv, offentlig sektor och branschorganisationer – och via Sveriges största utbud av test- och demonstrationsmiljöer. Som institut verkar vi i skärningen mellan den senaste akademiska forskningen och verkliga behov i samhället.

Forskning & utveckling

För att klara av de utmaningar som världen står inför krävs att vi gör saker på nya sätt, utvecklar ny teknik och nya affärsmodeller. Företag och offentlig sektor behöver utveckla sin verksamhet, sina produkter eller tjänster för att fortsätta vara konkurrenskraftiga eller expandera sin marknad, hitta nya sätt att leda och organisera samhället mot både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet eller för att knyta samman människa och teknik på bästa möjliga sätt. I allt detta är forskning och utveckling en nyckelfaktor för att lyckas.

Genom att anlita RISE som forskningspartner ges organisationer tillgång till expertis och infrastruktur som stärker den egna innovationskraften och garanterar kvalitet i utvecklingsarbetet. Som forskningspartner kan RISE antingen stärka en befintlig forsknings- och utvecklingsavdelning eller agera som en förlängd avdelning till företaget, i de fall där de resurserna inte finns för att bygga upp egen forskningskompetens. Och tack vare RISE oberoende och att kunden äger sina egna immateriella rättigheter är riskerna obefintliga att idéer och koncept ska hamna i händerna på konkurrenter eller andra obehöriga.  

Med RISE som forskningspartner får företag och offentlig sektor också tillgång till Sveriges största utbud av test- och demonstrationsmiljöer, som förutom att öka innovationstempot och minska riskerna i samband med produkt-, process- eller metodutveckling också kan användas för att utveckla prototyper och produktion i pilotskala. I kombination med den expertis som finns hos RISE medarbetare kan test- och demonstrationsmiljöerna bidra till sänkta utvecklingskostnader och snabbare marknadsintroduktion.

KUNDCASE

Dubbelt upp i hållbarhet när Stora Enso forskar om wellpapp

Wellpapplådan är världens mest använda transportförpackning. Men den är inte utan utmaningar. Det behövs mycket träfiber till produktionen och de färdiga förpackningarna kan skadas av väta och tryck. I ett forskningsprojekt vill Stora Enso nu öka wellpappens hållbarhet – i dubbel bemärkelse – genom stärkt papper och mindre råvara. 

 

Läs kundcaset


Problemlösning och expertstöd

Tänk dig att du står inför ett problem som behöver lösas för att du ska komma vidare i utvecklingen av en produkt eller förbättring av en process, men att du inte riktigt lyckas lösa det på egen hand. Du kanske har drabbats av akuta problem i en produktionsprocess, eller behöver någon att bolla idéer kring finansiering av cirkulära affärsmodeller med. Vore det i den situationen inte värdefullt att kunna ta hjälp av en expert – antingen för att diskutera problemet och få nya infallsvinklar så att du kanske kan hitta lösningen på egen hand, eller för att få praktisk hjälp med att lösa problemet? I båda fallen är RISE svaret.

Med expertis inom ett mycket stort antal områden som är relevanta för såväl näringsliv som offentlig sektor, och lång erfarenhet från ett otal forskningsprojekt och tidigare kunduppdrag kan vi se till att dina projekt eller din verksamhet inte stannar upp. RISE har dessutom tillgång till avancerad utrustning som gör att vi kan göra de analyser som våra kunder inte har möjlighet att utför själva, och på det viset komma fram till en lösning på de problem som våra kunder behöver vår hjälp med. Inte sällan kan vi också peka på faktorer – yttre eller inre – som vi baserat på vår expertis och erfarenhet vet kommer att påverka din verksamhet, så att du kan ta med den informationen i ditt framtida utvecklingsarbete och på det viset slippa stöta på fler problem längs vägen.


Test- och demonstrationsmiljöer för industrialisering och uppskalning

Att tidigt kunna testa och utvärdera en idé ökar innovationstempot, minskar risker och effektiviserar produkt-, process- och metodutveckling. Fördelarna med att nyttja en test- oh demonstrationsmiljö är många, men några centrala är sänkta utvecklingskostnader, kortad tid från idé till marknadsintroduktion, utveckling av prototyper, pilotproduktion och möjligheten att verifiera processer eller tjänster. Genom att nyttja test- och demonstrationsmiljöerna tillsammans med RISE forskningsexpertis kan våra kunder och samarbetspartners få maximal nytta av sina tester.

RISE mer än 130 test- och demonstrationsmiljöer är alla öppna för näringsliv, akademi och offentlig sektor och kan användas både i direkta industriuppdrag eller som en resurs i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. Här kan framtidens material, produkter, tjänster och processer skalas upp och testas under verkliga förhållanden – förhållanden som kan justeras efter behov men också repeteras för att kunna jämföra hur utvecklingsarbetet påverkar testerna.

ARTIKEL

Test- och demonstrationsanläggningar – nyckeln till utveckling och uppskalning av ny teknologi och digitala samhällslösningar

Att testa och verifiera är grundläggande för att utveckla nya och befintliga produkter, tjänster och innovationer. En möjlighet som RISE skapar med sina cirka 130 test- och demonstrationsanläggningar inom en rad olika områden.

– Tillgången till en test- och demonstrationsanläggning kan accelerera utvecklingen för både privata och publika aktörer, säger Monica Ringvik, CTO på RISE.

 

Läs intervjun med Monica Ringvik


Innovationsledning

Kraven från kunder och medborgare såväl som globala trender, exempelvis digitalisering och hållbarhet, driver på behovet av förnyelse och utveckling i företag och organisationer. Verktyget för att möta den utvecklingen stavas ofta innovation – antingen enskilt eller i samverkan med andra. Men för att innovationen ska kunna skapa verklig nytta och för att få utväxling på de insatser som genomförs behöver arbetet ledas på ett systematiskt sätt.

RISE erbjuder innovationsledning som utgår från världens första vägledande standard, ISO 56002. Standarden gör det möjligt att etablera och upprätthålla ett systematiskt innovationsarbete i både företag och offentliga organisationer, och tar ett systemperspektiv på innovationen. Vi kan hjälpa till med kartläggning av innovationsförmågan, visa var organisationen behöver fokusera för att öka sin förmåga till innovation och öka förståelsen för hur man kan lyckas med sitt innovationsarbete genom att arbeta systematiskt.

Vi erbjuder också certifiering av innovationsledare enligt en certifieringsregel som tagits fram tillsammans med yrkesföreningen Innovationsledarna. Certifieringen kan ses som ett sätt att kvalitetssäkra och styrka personers förmåga att leda ett systematiskt innovationsarbete.

KUNDCASE

Certifierade innovationsledare en kvalitetsstämpel för Piteå Science Park

De befinner sig i en av Sveriges just nu mest expansiva regioner. Men innovation händer trots det inte av sig själv. Piteå Science Park har därför bett RISE att certifiera fem innovationsledare.

– I utforskande processer är det superviktigt att veta vart man ska, och certifieringen blir en kvalitetsstämpel på att vi verkligen vet hur vi tar oss dit, säger Greta Wimander, campusstrateg på Piteå Science Park.

 

Läs kundcaset


Utbildning

RISE multidisciplinära och tvärsektoriella verksamhet ger oss möjlighet att spela en särskild roll. Vi har forskning och expertis inom nästan alla områden. Vi har dessutom forskare och experter inom lärande. Utifrån detta, och med utgångspunkt i dina behov, har vi skapat Learning by RISE. Metodiken i Learning by RISE är framtagen ur ett tvärdisciplinärt perspektiv med lärandets effekt som mål. Vi erbjuder:

  • Upskilling - Kompetenshöjande insatser
  • Reskilling - Kompetensomställning som ett led i en annan omställning
  • Newskilling - När vi vet att vi behöver lära nytt men inte vad kan vi i partnerskap utforska detta

 

Se hela vårt utbud av kurser och utbildningar

Utveckla och skala upp

Kontakt

Utveckla och skala upp

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.