Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Utvärdera och verifiera

Lever ni upp till kraven som kunder, myndigheter och ni själva ställer på era produkter, tjänster, instrument och processer? RISE utför kontroller, certifieringar, kalibreringar och provningar över en större bredd än någon annan aktör i Sverige. Med oss som partner kan ni enkelt och effektivt säkerställa att till exempel processer, mätdon, tjänster och produkter uppfyller ställda krav, och på så sätt hålla en högre kvalitet och undvika ett skadat anseende och förlorade affärer.

Provning

Hur ska du veta om den produkt du utvecklat eller importerat klarar av den belastning som den kommer att utsättas för? Eller lever upp till de krav som ställs på den för att den ens ska få säljas på den svenska eller europeiska marknaden? Svaret är enkelt – prova!

Resultat från provningar kan ge värdefulla insikter att använda vid fortsatt produktutveckling. De kan också användas som underlag för olika CE-märkningar, eller varför inte som bas för utvecklingen av egen produktion.

RISE använder tusentals olika provningsmetoder för att möta upp behoven som finns hos våra kunder. Vi har tillgång till unik utrustning och unika miljöer för att genomföra provningarna, och är dessutom ackrediterade av bland annat Swedac och amerikanska A2LA, ett bevis på att vi kan genomföra provningar på ett oberoende, kompetent och kvalitetssäkrat sätt. Skulle situationen vara den att det inte finns en utarbetad provningsmetod för just din produkt så kan vi tack vare vår forskning och erfarenhet inom provning utveckla en.


Certifiering

Certifiering handlar om att skapa trygghet och förtroende för produkter, tjänster, ledningssystem eller personlig kompetens, genom att visa för företag, privatpersoner eller myndigheter att det som certifierats uppfyller krav och regelverk. En certifiering kan vara det som krävs för att en produkt ska kunna säljas på en marknad, eller att en tjänst ska kunna levereras. Certifieringen signalerar också att företag och yrkesverksamma tar kvaliteten och säkerheten för de tjänster de levererar på allvar.

RISE är anmält organ för ett drygt tiotal CE-märkningsdirektiv eller förordningar. Att vara anmält organ innebär att vi besitter relevant teknisk expertis, men också att vi uppfyller krav på bland annat oberoende, opartiskhet och ekonomisk stabilitet.

RISE erbjuder tre olika typer av certifieringar:

  • Produktcertifiering som visar att produkten uppfyller ställda krav, och gör att köpare och brukare kan lita på produkten. Samtidigt låter det tillverkaren veta att produkten inte ifrågasätts.
  • Personcertifiering som innebär ett bevis på styrkt yrkeskompetens inom yrken där myndigheter eller branschorganisationer ställer sådana krav.
  • Certifiering av ledningssystem som hjälper organisationer att stärka sin konkurrenskraft genom att skapa struktur, kontinuitet och systematik i processer.

Utöver certifiering kan vi även agera tredje part för verifiering och validering enligt olika program. 

Vi är objektiva i genomförandet av våra uppdrag. Det innebär att vi alltid är uppmärksamma på att uppdragen utförs på ett opartiskt sätt utan personlig vinning och att vi söker objektiva bevis för att visa att tjänsten eller produkten uppfyller ställda krav.

KUNDCASE

Så tacklar Borås Elnät cyberhot: ”Viktigt att vi upprätthåller driften”

De senaste årens snabba digitalisering har öppnat nya dörrar för cyberkriminella. Borås Elnät jobbar aktivt för att hitta dem.  
– Nu har vi en process för att hantera olika typer av krissituationer, säger vd:n Lars Hedendahl.  

 

Läs kundcaset


Test- och demonstrationsmiljöer för provning och verifiering

Att tidigt kunna testa och utvärdera en idé ökar innovationstempot, minskar risker och effektiviserar produkt-, process- och metodutveckling. Fördelarna med att nyttja en test- och demonstrationsmiljö är många, men några centrala är sänkta utvecklingskostnader, kortad tid från idé till marknadsintroduktion, utveckling av prototyper, pilotproduktion och möjligheten att verifiera processer eller tjänster. Och – är det någonstans det ska gå fel så är det här, inte i produktionen. Genom att nyttja test- och demonstrationsmiljöerna tillsammans med RISE forskningsexpertis kan våra kunder och samarbetspartners få maximal nytta av sina tester.

RISE mer än 130 test- och demonstrationsmiljöer är alla öppna för näringsliv, akademi och offentlig sektor och kan användas både i direkta industriuppdrag eller som en resurs i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. Här kan framtidens material, produkter, tjänster och processer skalas upp och testas under verkliga förhållanden – förhållanden som kan justeras efter behov men också repeteras för att kunna jämföra hur utvecklingsarbetet påverkar testerna.

RISE är en ledande internationell partner för näringsliv och offentlig sektor inom teknisk utvärdering och verifiering, och kan inom det området erbjuda såväl ackrediterade metoder och standarder för provning som experttjänster inom områden där internationella standardiserade metoder ännu inte finns framme.

ARTIKEL

Test- och demonstrationsanläggningar – nyckeln till utveckling och uppskalning av ny teknologi och digitala samhällslösningar

Att testa och verifiera är grundläggande för att utveckla nya och befintliga produkter, tjänster och innovationer. En möjlighet som RISE skapar med sina cirka 130 test- och demonstrationsanläggningar inom en rad olika områden.

– Tillgången till en test- och demonstrationsanläggning kan accelerera utvecklingen för både privata och publika aktörer, säger Monica Ringvik, CTO på RISE.

 

Läs intervjun med Monica Ringvik


Kalibrering

Mätinstrument som visar fel kan bli oerhört kostsamt och innebära ett stort merarbete. Det kan leda till felaktiga konstruktioner som gör att hela produktserier måste återkallas, att beslut fattas baserat på felaktig information eller att, i värsta fall, liv och hälsa påverkas. Med korrekta mätvärden kan du fatta korrekta beslut, förbättra kvaliteten på produkter och i processer och stärka din konkurrenskraft.

RISE arbetar med kalibrering inom i stort sett alla storhetsområden, och i många fall kan vi utföra arbetet i kundens verksamhetsmiljö. Vår samordningsfunktion gör det möjligt för våra kunder att använda hela vårt utbud av kalibreringstjänster och kalibrera alla mätdon på ett och samma ställe. Samordningsfunktionen gör att vi kan effektivisera hanteringen av kalibreringsuppdrag, och därmed leverera både snabbare och säkrare.

Alla kalibreringskunder hos RISE får också tillgång till ett komplett mätdonsregister, där de kan lägga in sina egna mätdon, kalibreringar och manualer – inte bara de som kalibreras hos RISE. Registret ger god överblick över vilka mätinstrument som är kalibrerade och när det är dags för nästa kalibrering.

Ackrediterad mätplats och Sveriges Riksmätplats

RISE är ackrediterad mätplats och arbetar med metoder som granskats och godkänts av Swedac. Vi har också, uppdraget som Sveriges NMI, Nationellt Mättekniskt Institut, och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI. Tack vare den expertis som detta innebär och den forskning vi bedriver inom kalibrering och metrologi gör att RISE kan leverera avancerade kalibreringstjänster till våra kunder.

 

Läs mer om uppdraget som Nationellt Mättekniskt Institut


Utbildning

RISE multidisciplinära och tvärsektoriella verksamhet ger oss möjlighet att spela en särskild roll. Vi har forskning och expertis inom nästan alla områden. Vi har dessutom forskare och experter inom lärande. Utifrån detta, och med utgångspunkt i dina behov, har vi skapat Learning by RISE. Metodiken i Learning by RISE är framtagen ur ett tvärdisciplinärt perspektiv med lärandets effekt som mål. Vi erbjuder:

  • Upskilling - Kompetenshöjande insatser
  • Reskilling - Kompetensomställning som ett led i en annan omställning
  • Newskilling - När vi vet att vi behöver lära nytt men inte vad kan vi i partnerskap utforska detta

 

Se hela vårt utbud av kurser och utbildningar

Utvärdera och verifiera

Kontakt

Utvärdera och verifiera

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.