Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Finansiering

Ett viktigt mål för forskningsinstituten är att bidra till näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Genom strategiska kompetensmedel från staten har RISE möjlighet att utveckla olika erbjudanden till företag och till offentlig sektor.

Medlen kan användas för kompetensuppbyggnad hos instituten i RISE koncernen, för strukturåtgärder för att skapa en sammanhållen institutssektor samt för driften av RISE AB.

För helåret 2019 har RISE tilldelats 747 MSEK (740) i strategiska kompetensmedel och styrelsen har valt att fördelat dem enligt :

665 MSEK (641) för strategisk kompetensutveckling.

62 MSEK (79) för strukturutveckling.

20 MSEK (20) som driftmedel till ägarbolaget.