Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Behandling av medarbetares person­uppgifter

Här hittar du information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara medarbetare. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande medarbetare oavsett anställningsform.

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar medarbetares personuppgifter i enlighet med vad som framgår av denna informationstext. Vissa delar gäller endast anställda, andra delar gäller även för konsulter, uppdragstagare, praktikanter och examensarbetare.

Personuppgifter som RISE behandlar

Grundläggande personuppgifter:
De personuppgifter som RISE behandlar om sina medarbetare är namn, födelsedatum, personnummer (eller motsvarande), anställningsnummer, kön, telefonnummer, adress, e-postadress, befattning, organisatorisk tillhörighet, foto, anställningsdatum, tid för avslutad anställning, ev avgångsorsak, anställningstid, chefsroll, sysselsättningsgrad, nationalitet, medborgarskap, språkpreferens, arbetare/tjänsteman, utbildning/kompetens, utbildningsnivå, högsta avslutade utbildning  samt där så erfordras andra grundläggande personuppgifter.

Personalhantering:
Närmast anhörig och kontaktuppgifter till densamma, arbetstid, kostnadsställe, meriter,  utvärderingar, arbetsprestation, i förekommande fall skriftliga varningar, befattningsvärdering, löneuppgifter, bankkontonummer, skatteuppgifter, semestersaldo, försäkrings- och pensionsförsäkringsuppgifter, facklig tillhörighet, kollektivavtalstillhörighet, hälsoinformation, frånvaro, sjukskrivningar, arbetsförmåga, rehabiliteringsåtgärder, arbetsrelaterade incidenter, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, reseuppgifter, kortnummer för företagskort, resefakturor och traktamenten samt där så erfordras andra personuppgifter för personalhantering.

Kommunikation och säkerhet:
Personuppgifter som krävs för att ge medarbetare tillgång till RISE-koncernens lokaler, datasystem och nätverk, bl.a. arbets-epost, IP-adresser och användar-id för inloggning, datornummer, enhets-id, loggning av inloggning i RISE-koncernens IT-miljö, samt andra typer av personuppgifter som loggas vid användande av datasystem och nätverk samt vid inpassering i RISE-koncernens lokaler. Uppgifter om kundtjänst och support, såsom frågor från medarbetaren eller dess chef/HR som avser medarbetarens anställning eller IT-utrustning eller support som givits medarbetaren i förhållande till dessa.

Från vilka källor RISE hämtar medarbetares personuppgifter

Utöver de uppgifter den anställde själv lämnar till RISE kan RISE också komma att samla in personuppgifter från andra källor, t.ex. andra bolag i RISE-koncernen och Skatteverket. Vissa uppgifter samlas in vid anställningstillfället och andra uppgifter samlas in löpande under anställningstiden.

Ändamål och rättslig grund

+

Till vilka medarbetare personuppgifter lämnas

+

Lagringstider och gallring

+

Överföring av personuppgifter till tredje land

+

Rättigheter som medarbetare

+

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

RISE Research Institutes of Sweden AB, Org.nr. 556464-6874 Box 857 501 15 Borås

Ladda ner *personuppgiftsbehandling gällande medarbetare" som PDF