Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Policydokument

En policy är ett styrande dokument som på en övergripande nivå anger ramarna för vår verksamhet och hur medarbetare ska agera i vissa frågor. Varje policy beslutas av styrelsen.

Arbetsmiljöpolicy (pdf, 77.75 kB)

Finansiell riskpolicy (pdf, 154.08 kB)

Hållbarhetspolicy (pdf, 108.39 kB)

Inkluderingspolicy (pdf, 63.68 kB)

Kommunikationspolicy (pdf, 90.55 kB)

Kvalitetspolicy (pdf, 103.61 kB)

Miljöpolicy (pdf, 121.08 kB)

Säkerhetspolicy (pdf, 122.48 kB)

Uppförandekod - intern (pdf, 450.46 kB)

Uppförandekod - extern (pdf, 309.74 kB)