Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Behandling av besökares person­uppgifter

Här hittar du information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara nuvarande, tidigare och kommande Besökare.

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter om personer som besöker, tillträder eller vistas i RISE lokaler besökares (”Besökaren”).

Personuppgifter som RISE behandlar

De personuppgifter som RISE behandlar om sina besökare är namn och Besökarens företag, arbetsgivare eller uppdragsgivare. 

Från vilka källor RISE hämtar medlemmars personuppgifter

Utöver de uppgifter som Besökaren själv lämnar till RISE kan RISE också komma att samla in personuppgifter från andra källor, till exempel Besökarens arbetsgivare.

Ändamål och laglig grund

+

Till vilka personuppgifter lämnas

+

Lagringstider och gallring

+

Överföring av personuppgifter till tredje land

+

Rättigheter som besökare

+

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

RISE Research Institutes of Sweden AB, Org.nr. 556464-6874 Box 857 501 15 Borås

Ladda ner "personuppgiftsbehandling gällande besökare" som PDF