Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbarhet

Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor för att bidra till hållbar utveckling i samhället och för svenskt näringsliv. Det genomsyrar allt vi gör både internt och externt.

RISE hållbarhetsarbete utgår ifrån våra intressenters krav och önskemål och våra policyer och strategier. Vi bedriver vår verksamhet utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och granskar våra projekt och uppdrag med hjälp av hållbarhetsdeklarationer.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

RISE bedriver sin verksamhet på ett oberoende och opartiskt sätt och har högt ställda etiska krav. Som stöd för detta har vi en etikpolicy och en uppförandekod. 

Läs mer om vår uppförandekod


Vårt uppdrag

RISE verkar för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället.

Läs mer

Florina Covaci

Hållbarhetsspecialist

+46 10 516 57 67
florina.covaci@ri.se

Läs mer om Florina