Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bolagsstyrning

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) är ett aktiebolag och helägt av svenska staten. RISE AB utgår ifrån Svensk kod för bolagsstyrning, svenska aktiebolagslagen, statens ägarpolicy, samt riktlinjer för företag med statligt ägande. Riktlinjerna bygger på principen ”följa eller förklara”. Det betyder att i de fall RISE AB inte följer riktlinjerna kommer det att förklaras.

RISE är en koncern som består av moderföretaget RISE Research Institutes of Sweden AB AB samt ett flertal helägda och delägda dotterbolag.

Den 1 april 2022 överläts verksamheterna inom sju dotterbolag till moderbolaget: Energy Technology Center AB, Innventia AB, KIMAB AB, IVF AB, Sicomp AB, SWECAST AB och Swerea AB.

Årsstämma 

Årsstämman 2022 äger rum den 21 april.

Styrelse och revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.

Koncernledning

Här hittar du information om vår koncernledning.

Fusion

Den 25 juni 2018 upplöstes RISE Research Institutes of Sweden Holding AB genom en fusion med RISE Research Institutes of Sweden AB. Detta innebär i korthet att samtliga tillgångar och skulder har gått över till RISE Research Institutes of Sweden AB och att Regeringskansliet nu äger RISE Research Institutes of Sweden AB till 100%. RISE Research Institutes of Sweden Holding AB har därmed upphört som juridisk person.